Installera fiber
i lägenhet

Fiberinstallation lägenhet - steg för steg

1. Offert och beställning

Kontakta oss och begär en offert. Antingen beställer du Telia Fiberanslutning, där vi levererar både fiberanslutning och abonnemnag, eller Öppen Fiber, där vi står för fiberanslutningen och de boende själva väljer operatör och beställer abonnemnag på Bredbandswebben.

Från beställning till färdig fiberinstallation tar det normalt 6-9 månader.
 

2. Planering

Vår entreprenör bokar in ett planeringsmöte med dig. Under mötet går ni igenom hur fiberinstallationen ska gå till och du får alla kontaktuppgifter du behöver.

Några veckor innan arbetet sätter igång skickar vi ut information till hyresgästerna, både om arbetet och om deras nya abonnemangsutbud.

3. Fiberinstallation

Vi drar en fiberkabel den kortaste vägen från fibernätet i gatan fram till din fastighet och in i källaren.

Från källaren bygger vi ett fastighetsnät och i varje lägenhet och lokal installerar vi en medieomvandlare som låter hushåll och företag beställa eller uppgradera sina bredbands-, tv och telefonabonnemang.

Bilden ovan visar en fastighet ansluten till fibernätet. Vanligtvis gräver vi ner fiberkabeln. I vissa fall använder vi luftburen ledning.

  1. Fibernät i gatan
  2. Fiberkabel dragen i ny eller befintlig kanalisation
  3. Intag i husets yttervägg
  4. Access-switch i källaren
  5. Fastighetsnät och medieomvandlare i lägenheter eller lokaler

4. Abonnemang - bredband, tv och telefoni via fiber

Har du beställt Telia Fiberanslutning behöver hushåll och företag bara aktivera sina Telia-abonnemang för att komma igång. Sedan kan de själva köpa till högre hastighet eller fler tv-paket, om de vill.

Med Öppen Fiber väljer och beställer hushåll och företag sina abonnemang på Bredbandswebben genom att koppla en dator till nätverksuttaget i väggen. Då ser de vilka tjänsteleverantörer de kan välja mellan och vilka erbjudanden som gäller för just dem.