Connected Business

Torsdag 2 juni 2022 | 12:00 –17:30 Sveavägen 10A | 12:50 - 16:00 online

Din framgång finns i mötet

Våra talare

Åke Holmgren

Åke Holmgren – chef cybersäkerhet MSB

Oron för cyberattacker och deras skadeverkningar är en hyperaktuell fråga, digital trygghet har blivit hårdvaluta. Åke Holmgren från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, kommer i programpunkten Digital beredskap för en osäker omvärld att diskutera hur vi skyddar viktiga samhällsfunktioner, och vad företag och verksamheter kan göra för att säkra sina digitala tillgångar.

Åke har över 20 års erfarenhet inom cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur, och har doktorerat i risk- och säkerhetsanalys vid KTH. 

Anders Olsson – vd Telia Sverige

Anders är sedan 2018 VD för Telia Sverige, Sveriges ledande telekomoperatör. Han är också en del av Telia Companys koncernledning och har lång erfarenhet av seniora befattningar inom telekombranschen. 

Anders kommer berätta om vilken beredskap en ledande operatör som Telia har för plötsliga händelser i omvärlden. Han deltar i programpunkten ”Digital beredskap för en osäker omvärld.

Tobias Larsson – chef för B2B, Telia

Tobias driver Telias företagsaffär, en av Sveriges största leverantörer av kommunikations- och IT-tjänster till företag och offentlig sektor.

Han har lång erfarenhet av att stötta företag och organisationer med digitalisering, innovation och strategi, bland annat som vice vd på Capgemini Invent, ett av landets ledande konsultföretag. 

Tobias är värd för Connected Business och kommer öppna årets evenemang.

Pernilla Benerfalk – chef Managed Services Cygate

Pernilla kommer moderera programpunkten med ”Resan till molnet”. 

Pernilla har 20 års ledarerfarenhet inom internationella IT-bolag, senast Fujitsu. Hon leder idag ett team med fler än 180 medarbetare och ansvarar för Cygates IT-drift tjänster inom nät, säkerhet och hybrid-IT.  

Åsa Kåryd

Åsa Kåryd – moderator

Åsa är marknadsansvarig för digital inkludering på Telia Sverige och moderator för Connected Business 2022 och kommer leda oss igenom dagens program. 

Åsa leder arbetet med digital inkludering på Telia i Sverige, och samarbetet med kommuner för att fler grupper i samhället som seniorer och småföretagare ska kunna tillgodogöra sig digitala tjänster. Åsa har lång erfarenhet av ledarskap och utbildning och har tidigare bland annat varit rektor och lärare.

Martin Knutson – CTO, Kjell & Company

Martin Knutson – CTO, Kjell & Company

Med spännande prylar och kloka råd har Kjell & Company hjälpt till att hålla svenska folket i teknologisk framkant ända sedan 1988. Idag jobbar man med en skalbar omnikanalsplattform och har ständigt kunderna i fokus.

Martin Knutson har funnits med i bolaget i över 20 år, i olika teknikinriktade roller. Idag är han Chief Technology Officer, och kommer till Connected Business för att dela med sig av listiga lösningar under rubriken Smart arbetsliv.

Martin Brolin

Martin Brolin – chef erbjudandeportfölj, Stockholm Exergi

Stockholm Exergi jobbar för en hållbar huvudstad, och gör satsningar på exempelvis digitaliserad och smart fjärrvärme, värmeåtervinning, solceller och elbilsladdning. 

Martin Brolin är ansvarig för bolagets erbjudandeportfölj och har en tongivande roll i projekten, och han gästar nu Connected Business för att berätta om sina insikter. Med mer än 10 års erfarenhet från energibranschen arbetar Martin där teknik och affär möts, hela tiden med örat mot rälsen.

Magnus Leonhardt – strategi och innovation B2B, Telia

Magnus har mer än 25 års erfarenhet från tech-branschen. Med blicken ständigt riktad mot framtiden, ansvarar han för Telia B2Bs strategiarbete, med utgångspunkt i de samhällstrender och den teknikutveckling som formar företag och offentlig verksamheters långsiktiga digitaliseringsbehov.

"Infrastruktur i samhällets tjänst" är temat för Magnus key note framförande. Mot bakgrund av ökat fokus på digital och personlig säkerhet och ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i omvärlden, utforskar han vilken roll digital infrastruktur spelar för att kunna öka takten i den digitala omställningen, och därmed värna om svensk konkurrenskraft och välstånd.

Staffan Åkesson

Staffan Åkesson – teknisk chef, Telia

Staffan deltar i programpunkten ”Digital beredskap för en osäker omvärld” och kommer berätta hur känslig infrastruktur som näten skyddas och vilka åtgärder andra företag och offentliga verksamheter kan ta för att skydda sina digitala tillgångar. Han ansvarar för Telias digitala infrastruktur i Sverige, inklusive fasta och mobila nät, datahallar och fysisk infrastruktur.

Staffan deltar i programpunkten ”Digital beredskap för en osäker omvärld” och kommer berätta hur känslig infrastruktur som näten skyddas och vilka åtgärder andra företag och offentliga verksamheter kan ta för att skydda sina digitala tillgångar.

Andreas Ekström – föreläsare och journalist

I skärningspunkten mellan människa och maskin krävs omdöme. Den här föreläsningen med temat "Kraften i både och" är inte bara oumbärlig för den som vill förstå sin omvärld – den blir dessutom till ett digitalt beslutsstöd för den som navigerar en ny värld och en ny tid. Det här vill ni inte missa.

Andreas är journalist och åttafaldig författare till böcker om allt från Googles segertåg till Carolas artistgärning. Han är en rutinerad föreläsare som utsetts till ”Årets talare 2019”, och på TED.com har han dragit internationell miljonpublik när han pratat sökalgoritmer.

Elin Strindmark

Elin Strindmark, Teamlead för Smart Arbetsliv, Telia

Elin ansvarar för Telias satsning på digitala tjänster för ett smart arbetsliv och brinner för att guida kunderna till rätt IT- och kommunikationstjänster som lyfter deras verksamhet. Hon har mer än 15 års erfarenhet från IT-och telekombranschen, och har arbetat med produktledning, försäljning och affärsstöd.

Elin kommer moderera programpunkten Smart Arbetsliv.

Mattias Berglund

Mattias Berglund – Team Lead, Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är den gemensamma service- och intresseorganisationen för landets alla a-kassor, och berör därmed 3,9 miljoner svenskar. Man har nu tagit klivet till molnet: den fysiska serverhallen för test- och utvecklingsmiljöerna har ersatts av en virtuell sådan, och därmed har en ny värld av flexibilitet öppnat sig.

Mattias Berglund är Team Lead på Sveriges a-kassor, och tekniskt ansvarig för den Azure Stack-hub från Cygate som nu är mittpunkten för organisationens IT-infrastruktur. Han berättar på Connected Business om sina erfarenheter från resan till molnet.

Program Connected Business 2022

Missade du Telia Connect to business 2021?