09 november 2023

3 min läsning

Kundcase

Wibax smörjer sin oljeaffär genom att låta Telia sköta krånglig licenshantering för Microsoft-tjänster

Att se till att ett växande företag har rätt antal och versioner av mjukvarulicenser är ett omfattande jobb som riskerar att stjäla mycket kraft. Därför har Wibax valt att rationalisera administration och hanteringen av hela sin IT-plattform, så de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Wibax kontor exteriör

Wibax och Telia har en lång historik tillsammans. Tidigare har det mest handlat om telefoni, men att samarbetet nu utökas till att även omfatta Microsoft-licenser ser Wibax som något positivt, berättar Magnus Burström, IT-ansvarig på Wibas. Telias erbjudande visade sig vara det mest konkurrenskraftiga ur ett helhetsperspektiv. Det man på Wibax framför allt uppskattar är att licenshanteringen nu kan ske i Telias kundportal, vilket förenklar hanteringen. Varje månad har man kontakt med sin kundansvarige på Telia för uppföljning och för att förmedla kommande behov.

Eventuella driftstörningar i IT-miljön hanteras av en intern IT-avdelning med totalt fyra anställda i Sverige och Finland. Totalt sett nyttjar Wibax stora delar av Microsofts molntjänster. E-post och andra Office-funktioner i Microsoft 365. Integration, utvecklingsmiljöer och datalager i Azure samt affärssystem och CRM via Dynamics 365. Sammantaget får man en IT-plattform som ger de möjligheter man behöver för att hantera sina behov.

Magnus Burström, IT-chef på Wibax
Framför allt uppskattar vi enkelheten med att nu själva kunna sköta Microsofts licenser via Telias portal. Vi värdesätter också den regelbundna och personliga kontakten med vår kundansvarige på Telia
– Magnus Burström, IT-chef på Wibax

En pågående resa till molnet

Tidigare användes Office 365, som nu är prenumerationstjänsten Microsoft 365, med 1 TB i molnlagring samt mer funktionalitet. Dessutom var IT-miljön tidigare mer lokal. Idag finns både lagring och applikationer i molnet tillsammans med online services. Wibax satsar på att flytta över så många administrativa arbetsuppgifter som möjligt till Microsoft 365, Dynamics 365 och Azure-tjänster. En viktig del i Microsoft-lösningen är säkerhet, löpande uppgraderingar, skalbarhet och sömlös integration mellan alla applikationer som ingår i tjänsterna.

Telias uppdrag är att hjälpa till med licenshantering och rådgivning. Telia och Telia Cygate är sedan länge en nära partner till Microsoft och har lång erfarenhet av implementering av servrar, applikationer med mera som Microsoft utvecklar. Det behövs en långsiktig plan rörande licensiering för att nyttjandet av molntjänster ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Telia valdes tack vare en kombination av bra prissättning och enkelhet i hanteringen. Tillgång till en egen kontaktperson är också en fördel, när det ibland handlar om att optimera antal licenser och bygga en långsiktig plan. Att ha en partner med i den processen är en viktig del i hur Wibax jobbar med ekonomistyrning och optimering.

Telias lösning innehåller:

Lösningen som Telia tillhandahåller heter IT-support och innehåller bland annat följande:

  • Licenshantering av Microsoft-tjänster och produkter via Telias kundportal

  • Lägga till licenser enklare via portaltjänsten

  • Felanmälan av Microsoft-tjänster och produkter

  • Licensrådgivning

Fler artiklar i samma ämne: