08 januari 2024

3 min läsning

Kundcase

Telia ger teknisk skärpa när Damasteel tillverkar vackert stål med magiska egenskaper

Damasteel tillverkar högteknologiskt stål i traditionsfylld bruksmiljö i Söderfors. Det vackert mönstrade damaskusstålet som framställs i en unik tillverkningsprocess har genom historien tillskrivits magiska egenskaper. Damasteels mönstrade stål används till allt från exklusiva handgjorda knivar till drakdräpande svärd som kan ses i HBO-serien House of the Dragon. Men den digitala teknik som får verksamheten att rulla får Telia gärna ta hand om.

Damasteel image of red hot iron

Söderfors järnbruk fick sina bruksprivilegier redan 1676 och tillverkade ankare till den svenska flottan. Ända sedan dess har det tillverkats järn och stål i Söderfors. På bruksområdet samsas idag mer traditionell ståltillverkning med nischade spjutspetsföretag som Damasteel.

Damasteel är ett familjeföretag som specialiserat sig på en unik metod för framställning av mönstrat stål för användning i exklusiva produkter som knivar, klockor och smycken. Nära 99 procent av de stålämnen som framställs går på export till en internationell lyxmarknad. För att hitta nya kunder blir det många resor till mässor och utställningar där Damasteels produkter kan presenteras.

Bättre möjligheter att fokusera på kärnverksamheten

Kraven på en säker och flexibel IT-miljö som alltid fungerar är höga. Eftersom de interna resurserna för att hantera IT är begränsade har man hos Telia hittat ett upplägg som ger rätt trygghet. Egna servrar med konstant behov av underhåll och uppgraderingar har idag till största delen bytts mot molnlösningar.

Tidigare anlitades ett lokalt IT-företag men i takt med växande behov behövdes en ny lösning. Ett möte med en kundansvarig hos Telia ledde fram till ett upplägg som bättre matchade behoven. I mötet kunde Damasteel presentera sina behov och ställa frågor om vilka möjliga lösningar som fanns hos Telia. Resultatet blev ett upplägg där Telia tar ett större helhetsansvar och ser till att uppkoppling, säkerhet och enhetshantering hanteras på bästa sätt så att Damasteel kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tidigare la vi mycket tid på exempelvis underhåll och att hålla rätt på vad vi har för datorer på företaget. Det var både stora och små saker, men ingen vi kände att vi hade tid att hålla på med. Vi behövde ett totalkoncept som vi kunde förlita oss på.
- Kristina Jarbelius, ägare och vd på Damasteel

Proaktivt IT-arbete istället för att lösa krångel

Med IT-support som tjänst och hantering av både enheter och licenser via Telia sparar företagets IT-ansvarige Johan Danielsson tid som kan användas till mer proaktivt arbete istället för att bara lösa problem. Närmast ligger ett fokus på att vässa de anställdas kunskaper i de olika tjänster som ingår i Microsoft 365 för att öka användandet och värdet av det man redan idag har tillgång till. En aktivitet som initierats i dialog med Damasteels kundansvarige på Telia.

Magiska svärd från Söderfors i HBOs storsatsning

Hur var då historien om det magiska svärdet som tillverkats av Damasteels stål? Jo, representanter från HBO fick upp ögonen för det magiska stålet på en utställning i New York där smeden Peter Johnsson från Uppsala deltog med några av sina objekt. Under största hemlighetsmakeri kunde seriens två unika svärd smidas i Söderfors. Projektet finns beskrivet i en film som går att se här:

. HBO's House of the Dragon - Story of Steel: DAMASTEEL

Lösningen innehåller

  • IT-support som tjänst

  • Touchpoint växel

  • Mobilabonnemang

  • Licenshantering för Microsoft 365

Fler artiklar i samma ämne: