09 november 2023

3 min läsning

Kundcase

Skrotfrag skrotar sitt gamla nät och byter till fiber för att kunna köra tyngre applikationer

Uppgraderingen av metallåtervinningsföretaget Skrotfrags datanät till fiber ger ett antal affärsfördelar. Framförallt handlar det om kortare processer som sparar tid.

Skrotfrag anläggning för återvinning

Genom att uppgradera nätet från 4G till fiber får Skrotfrag bättre möjligheter att köra tyngre applikationer i nätet. Behovet av att öka nätkapaciteten med fiber förbättrar dataöverföring för bland annat fakturering, en process som kommer att köras i systemet Barkfors 5T från slutet av året.

Gradvis uppgradering i takt med ökande behov

Systemet från Barkfors passar Skrotfrags verksamhet mycket bra, trots att det vanligen används inom transportsektorn, berättar Paul Johnsson som arbetar som IT-chef på Skotfrag. Med uppgraderingen av nätet till fiber räknar företaget med att kunna få högre hastighet och kunna köra fler applikationer. Säkerhet är också något som är viktigt för Skrotfrag. Även om säkerheten är bra i dag så är det ett område man på Skrotfrag hela tiden jobbar internt med att förbättra. I dag har man en brandväggslösning levererad av Telia.

Skrotfrag har varit kund hos Telia i många år och har tidigare uppgraderat sitt nät från koppar till 4G. Allt har egentligen fungerat bra med 4G så länge som företaget inte har haft behov av speciellt datakrävande applikationer. Men efterhand som program har uppgraderats har behovet av att hantera större datamängder ökat. Därför kände Skrotfrag att en uppgradering av näthastigheten var nödvändig. Efter att ha tagit in ett antal offerter föll valet på Telia som leverantör av det nya fibernätet.  

Paul Johansson, IT-chef på Skrotfrag
Skrotfrag har varit kund hos Telia under lång tid. Vi har haft datanät via koppar, 4G och nu när vi behöver större hastigheter tar vi steget och bygger ut fiber på våra skrotgårdar.
Paul Johansson, IT-chef på Skrotfrag

Administrativa uppgifter underlättas

Efter uppgraderingen av datanätet kommer många av företagets processer att flyttas över och hanteras i Barkfors T5, som är ett logistiksystem för transportbranschen, men som även fungerar mycket bra i verksamheter som återvinning av skrot. Barkfors T5 kommer när det är helt implementerat att underlätta kontrollen av inflödet av skrot, men framför allt underlätta och snabba upp faktureringsprocesser. Skrotfrag kommer att använda systemet i båda ändar av sin fakturering, det vill säga i de fall de själva blir fakturerade och även för att skicka ut fakturor för betalning av de tjänster de själva säljer. En central del av affärsmodellen kommer därmed att förbättras. 

Telias lösning innehåller:

  • DataNet - snabbt och säkert nätverk

  • Bredband

  • Brandvägg

Blir lättare att göra mindre faktureringar

Skrotfrag har successivt arbetat med att ökat datahastigheter, från koppar till 4G och nu fiber. Innan uppdateringen kunde fakturering av mindre jobb, som exempelvis korttidslån av en container, bli för administrativt krävande för en relativ liten summa in i bolaget. Nu med nytt fibernät och Barkfors T5, har det blivit enklare och snabbare att skapa fakturor på mindre belopp som en containerhyra.

26 anläggningar

Systemet från Barkfors används huvudsakligen på kontoret, men det finns även lösningar för mobil användning i mobiltelefon. Företagets kunder loggar in i en kundportal och beställer till exempel en hämtning av en container med skrot. Containrarna är Skrotfrags egna medan transporter köps in från en underleverantör. I dagsläget har åtta av 24 skrotgårdar fått fiber. Två av dessa gårdar hade fiber sedan innan. Hela projektet har som mål att vara slutfört under 2023.

Fler artiklar i samma ämne: