09 november 2023

3 min läsning

Kundcase

Nytändning i relationen mellan Skogssällskapet och Telia

Skogssällskapet har kontor över hela landet, från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Deras rådgivare tillbringar en stor del av sin arbetstid ute i skogen. Eftersom Sveriges yta till 70 procent består av skog innebär det att medarbetare måste kunna jobba från platser långt ifrån närmaste tätort. Att använda mobila och digitala planeringsverktyg ute i skogen ställer stora krav på uppkoppling, överallt.

Drönare i Skogssällskapets forskningsskog

Hållbarhet en viktig fråga för Skogssällskapet

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som också bedriver affärsverksamhet i bolagsform. Som oberoende aktör och rådgivare har man i över 100 år hjälpt skogsägare att nå sina mål med hur skogsfastigheten ska utvecklas och bli rikare på olika värden. De är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning inom hållbar utveckling av skogens användande.

Samarbetet med Telia går tillbaka nästan 30 år. Som i alla långa relationer har man upplevt både toppar och dalar längs vägen. Men för tillfället råder harmoni och Skogssällskapet och Telia tittar tillsammans framåt mot fler digitaliseringsprojekt.

- Stefan Hillerström, ansvarig för verksamhetsutveckling och IT på Skogssällskapet.
De krav vår verksamhet ställer på fungerande täckning och uppkoppling långt ute i skogen gör att vi självklart väljer Telia som leverantör av våra mobilabonnemang.
– Stefan Hillerström, ansvarig för verksamhetsutveckling och IT på Skogssällskapet.

Konsolidering av IT sparar tid och minskar friktioner

En del i samarbetet med Telia är ett byte till mobilabonnemang med obegränsad surf för alla anställda. Det hade tidigare visat sig att omkring hälften av de anställda konsumerade väldigt lite surf och data. Därför valde man av kostnadsskäl att tilldela mer kapacitet efterhand som behovet uppstod hos de som gjorde slut på sin pott. Det blev billigare men samtidigt blev hanteringen ett moment som orsakade både ökad administration och vissa friktioner när medarbetare plötsligt kunde bli utan surf mitt ute i skogen och tvingades kontakta någon som kunde öka potten. Nu har alla fått obegränsad surf som en del av det mer omfattande samarbetet med Telia. Administrationen har kunnat minskas utan någon större påverkan på kostnaderna.

En annan del är att Skogssällskapet har rationaliserat sin hantering av Microsoft-licenser med hjälp av Telia. Det sparar mycket tid och krångel. När det finns behov av att lägga till en licens för en nyanställd eller ändra något annat gör man det själv på några minuter i Telias kundportal. De kundansvariga rådgivarna på Telia hjälper också till att optimera licenshanteringen. I samband med översynen av licenshanteringen valde Skogssällskapet också att uppgradera till Microsoft 365 E5 som bland annat ger tillgång till mer funktionalitet inom säkerhet.

Tack vare att vi får skalfördelar när vi samlar ihop fler tjänster inom ett utökat upplägg med Telia blev inte kostnaden för uppgraderingen av våra Microsoft 365 licenser från E3 till E5 så stor som den hade kunnat bli.
– Stefan Hillerström, ansvarig för verksamhetsutveckling och IT på Skogssällskapet.

Telias lösning innehåller:

I den lösning som Telia levererar ingår bland annat dessa tjänster.

Fortsatt digitalisering väntar Skogssällskapet

Nästa steg för Skogssällskapet är fortsatt utveckling av de mobila verktyg som används på fältet. Målsättningen är att hela arbetet med att planera exempelvis en avverkning ska kunna göras på plats och vara helt färdig när rådgivande skogsförvaltare återvänder till kontoret. Det kräver tillgång och samordning mellan olika sorters data. Allt ifrån att markera gränser för en avverkning på gemensamma kartor till att hämta in underlag för att bedöma och klassa höga naturvärden eller förekomst av fornlämningar som påverkar hur avverkningen kan genomföras.

Teamet på Telia ser också fram emot att ta nästa steg tillsammans. De känner Skogssällskapet som en aktör som alltid är noggranna med att utvärdera tillgänglig teknik för att hitta den bästa lösningen. En påläst och bra beställare som uppskattas av teamet eftersom dialogerna blir bra och framåtblickande.

Fler artiklar i samma ämne: