13 mars 2024

1 min läsning

IT-säkerhet

Webbinarium – Hur uppnår man ett säkert nätverk 2024?

Problemet med cyberattacker mot svenska företag har aldrig varit större. Den säkerhetspolitiska situationen har radikalt försämrats och vi har aldrig tidigare skådat den cyberhotbild som idag riktas mot Sverige innehållande mångfacetterade attacker från flera typer av aktörer.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.

Välkomna till mycket spännande och intressant webbinarium i Telias regi där vi fokuserar på nätverksnära säkerhet.

Vi kommer få ta del av CERT (MSB: Myndigheten för samhällsskydd & beredskap) rekommendation om hur man uppnår ett säkert nätverk. Telias egna säkerhetsexperter kommer vara på plats för att berätta om vilka vägar vi har tagit för att säkerställa att våra kunder uppnår säkerhetsnivån som krävs i en omvärld som präglas av säkerhetspolitisk oro.