11 september 2023

2 min läsning

IT-säkerhet

Hemmajobb kan öka risken för IT-attacker

Mer distansarbete medför nya typer av säkerhetsrisker. Kunskapen är dock fortfarande låg om hur dessa risker ser ut. Här hittar du några tips för hur säkerheten kan ökas.

Kvinna igger på golvet med en laptop-dator.

Många wifi-nätverk i svenska hem är tyvärr helt oskyddade mot cyberattacker. De brandväggar som finns inbyggda i den typ av routrar som säljs till konsumenter räcker ofta inte till. Om nätverket också delas av flera personer inom familjen kan det vara svårt att hålla full kontroll över att inte någon i hushållet råkar ladda ner en app eller ett spel som innehåller skadlig kod, eller att någon klickar på en osäker länk. Om så sker finns risk att alla drabbas.

Företag som låter sina anställda jobba hemma eller på distans har oftast inte resurser att säkerställa att de anställdas nätverk i hemmet är säkrade. Även om företaget också drabbas vid ett cyberangrepp som startar i ett hemmanätverk är det inte självskrivet att företaget kan eller ens bör ansvara för att kontrollera eller administrera nätverk som används i anställdas hem. Men det går att vara proaktiv och hitta andra sätt att öka säkerheten i hemmanätverk.

Så här kan säkerheten ökas

  • Utbilda de anställda om riskerna med att koppla upp sig på oskyddade eller i värsta fall okända nätverk för ökad medvetenhet och minskat riskbeteende.

  • Introducera en VPN-lösning så de anställda kan ansluta till företagets nätverk och information via krypterade tunnlar. Det ökar säkerheteten rejält.

  • Ta hjälp av en extern konsult för att identifiera risker och hitta lämpliga lösningar. Det kan spara både resurser och administration.

Telia erbjuder säkerhetslösningar till bolag i alla storlekar. Genom oss kan företag få tillgång till en personlig tekniker som övervakar den dagliga IT-verksamheten. Teknikern ger tips och råd kring hur säkerheten kan stärkas även vid distansarbete.

Fler artiklar i samma ämne: