23 augusti 2023

2 min läsning

IT-säkerhet

Här ska du inte koppla upp dig för kundmöten

Kopplar du ibland upp dig på offentliga nätverk för att ta ett möte eller kolla mejlen? Tänk då på att göra det med förstånd. Öppna och okrypterade nätverk är ett säkerhetsproblem som många är omedvetna om.

Man framför laptop på café

Samtidigt som det blivit vanligare att jobba från andra platser än kontoret eller hemmet har säkerhetshoten också blivit fler och allvarligare. Många underskattar riskerna med att koppla upp sig på publika wifi-nät. Utomstående kan relativt enkelt kan få tillgång till både privat information och affärshemligheter eftersom de flesta öppna nät är oskyddade.

Skillnad på nät och nät

Det är skillnad på allmänna publika nät på platser som kaféer, restauranger, flygplatser och gästnät hos företag och organisationer. Den första kategorin av nät är ofta helt okrypterade och medför risker vid användning. Gästnät är i allmänhet säkrare, men man ska alltid vara försiktig. Det finns hackare som skapar skuggnät som ser ut att vara äkta. Kopplar du upp dig där så kan hackaren se allt du gör. Ta därför för vana att kolla att det är ett legitimt gästnät du ansluter till. Fråga den du besöker.

Säkrare via mobilen

Om du behöver koppla upp dig från offentliga platser är det säkrare att ansluta till internet via ett mobilabonnemang. Förutom att vara säkrare så är kvaliteten i uppkopplingen ofta bättre än i ett allmänt öppet wifi-nät. Idag finns också möjlighet att via multi-sim koppla upp både mobil, dator och surfplatta via samma abonnemang. Den som inte har multi-sim kan öka säkerheten genom att använda en VPN-tjänst för att skapa en säker förbindelse, eller ”tunnel”, mellan två punkter i ett osäkert datanätverk.

5G öppnar nya dörrar

I takt med att 5G-näten byggs ut kommer det som kallas ”slicing” att bli vanligare. Det innebär att en användare kan få en egen ”skiva” av ett isolerat nätverk där säkerhet och bandbredd är garanterad. Lite som en egen fil på en motorväg.

Utbildning viktigt för säkerheten

Tekniken löser dock inte allt. För att göra det enkelt för anställa att göra rätt krävs att organisationen har policy för IT-säkerhet som är lätt att förstå och följa.