05 december 2023

1 min läsning

IT-säkerhet

Digital beredskap med Åke Holmgren från MSB

Åke Holmgren från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, talade under i programpunkten Digital beredskap, i 2022 års upplaga av Connected Business, för en osäker omvärld att diskutera hur vi skyddar viktiga samhällsfunktioner, och vad företag och verksamheter kan göra för att säkra sina digitala tillgångar.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.

Oron för cyberattacker och deras skadeverkningar är en hyperaktuell fråga, digital trygghet har blivit hårdvaluta. Åke Holmgren från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, kommer i programpunkten Digital beredskap för en osäker omvärld att diskutera hur vi skyddar viktiga samhällsfunktioner, och vad företag och verksamheter kan göra för att säkra sina digitala tillgångar.

Åke har över 20 års erfarenhet inom cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur, och har doktorerat i risk- och säkerhetsanalys vid KTH.