10 november 2023

2 min läsning

IT-säkerhet

Därför bör du flytta hem din molndata

I november 2021 öppnade Microsofts första svenska datacenterregion med anläggningar i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Men vad är poängen med att ha sin data på svenska datacenter? Vi listar tre anledningar till att lagra svenskt.

Bilväg vid vattnet i skymningen

1. Data på svensk mark

Det mest uppenbara är att din data inte lämnar Sverige, även om bolaget som lagrar och behandlar datan inte är svenskt. För vissa kunder kan det finnas en psykologisk anledning att lagra sin data lokalt; att det känns tryggare helt enkelt, särskilt när det är skakigt i omvärlden. För andra kunder kan det vara ett krav för att över huvud taget överväga att lagra sin data i molnet. Banker, läkemedelsföretag och myndigheter, för att nämna några, har särskilda krav vad gäller lagring av personuppgifter och annan känslig data som i vissa fall kräver att datan inte lagras i länder som inte uppfyller en viss nivå av rättsskydd för personuppgifterna.

2. Klimatneutrala datacenter

Idag förbrukar världens datacenter mellan 200 och 250 terawattimmar. Hela Sveriges förbrukning är 140 terawattimmar, så det är inga små siffror det handlar om. År 2025 kommer hållbarhet att vara en av de viktigaste faktorerna när företag väljer molnleverantör, enligt analysföretaget Gartner. Anläggningarna som Microsoft öppnat i Gävle, Sandviken och Staffanstop är helt klimatneutrala, vilket innebär att företag som flyttar sin data dit kan skryta med klimatneutral molnlagring och därmed får lättare att nå, eller till och med kan höja ribban för, sina egna hållbarhetsmål.

3. Kortare svarstider

När sladden mellan den anropande datorn och den svarande servern är kortare blir såklart också svars- och överföringstiderna kortare. Står datacentret i Sverige jämfört med någonstans på kontinenten kommer alltså sidor att ladda snabbare, data skickas fortare och väntetiderna bli lägre. Det är inga jättesiffror vi pratar om, men varje millisekund som går att skala av är ju på pluskontot, särskilt för kunder med resurskrävande applikationer och stora filer i molnet.