13 november 2023

2 min läsning

IT-säkerhet

Fem tips för att arbeta säkert på distans

Fler får nu möjlighet att arbeta hemifrån eller på distans. Det ställer nya krav på säkerhetslösningar. Företag måste också göra det enkelt för medarbetare att göra rätt.

Man visar kvinna på en laptop på café utomhus.

Tidigare var det lättare för företag att ha koll på säkerheten. Datorer, servrar och medarbetare fanns inom samma väggar, vilket gjorde det enklare att skydda information från att stjälas eller korrumperas.

När fler jobbar på distans medför det både nya hot och nya möjligheter. En stor säkerhetsrisk är öppna och oskyddade nätverk på exempelvis kaféer eller offentliga platser. Många hemmanätverk är inte heller tillräckligt säkra. Här är fem råd för hur företag kan öka säkerheten med enkla medel.

1. Utbilda medarbetare

Distansarbete lägger ett större ansvar på medarbetarna. Därför måste de utbildas, coachas och uppdateras på hur säkerheten ska kunna upprätthållas på distans. Genom att öka medvetenheten om hot, angrepp och risker kan arbetsgivaren medarbetare att göra rätt.

2. Ta hjälp av ett digitalt larmbolag

Det är viktigt att företaget har ett digitalt skydd som larmar om eventuella hot och avvikelser så fort de inträffar. Det brukar underlätta att välja en partner som hanterar alla larm och skydd som företaget använder. Det blir billigare och mer effektivt.

3. Gör en ordentlig säkerhetsanalys 

Vilka nya hot och risker kan organisationen utsättas för? Vilka säkerhetsfunktioner finns på plats och vilken övergripande lösning är rätt för just den här verksamheten? En ordentlig säkerhetsanalys ser över alla delar och analyserar läget framåt för att ge besked om vad som behövs.

4. Skydda mejlen och era möten

Mejl och andra samverkanslösningar tillhör de största säkerhetsriskerna. Tyvärr är det allt för lätt missa en falsk avsändare och klicka på osäkra länkar. Det finns säkerhetslösningar som innehåller mejlskydd och även skydd för mötestjänster som Microsoft Teams eller Zoom.

5. Använd multifaktor-autentisering

De flesta tjänster och nätverk kräver en verifiering av användaren. Men i dag är det inte längre tillräckligt med användarnamn och lösenord. För säker identifiering av den som loggar in krävs så kallad multifaktor-autentisering, MFA. Denna kan göras på olika sätt, till exempel genom push-notiser, fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller att användaren har en fysisk enhet, som ett smartcard eller en Yubikey.

Fler artiklar i samma ämne: