14 december 2023

2 min läsning

IoT

Smart värmeoptimering ger energibesparingar för bostadsrättsföreningar

Sedan Telia lanserade värmeoptimeringslösningen Heating Optimization hösten 2022, har intresset från bostadsrättsföreningar växt för dess energioptimeringsmöjligheter . Här är visar vi exempel från två bostadsrättsföreningar.

Man och två barn tittar på en platta i soffa

Byggnader står för en stor del av energiförbrukningen i samhället. Därför är behovet att optimera energiförbrukningen för fastigheter är tydligt. Dessutom är fastighetsbranschen starkt belastad av de höga energipriserna, inflationen och räntor. Det gör det till en hög prioritet att hitta nya sätt att minska energikonsumtionen, särskilt för mindre fastighetsägare, som bostadsrättsföreningar, där de ökade kostnaderna slår hårdast.

Under vintern 2022 jobbade Telia tillsammans med två bostadsrättsföreningar för att optimera användningen av fjärrvärmeuppvärmningen. Den ena bostadsrättsföreningen som finns i Stockholmsregionen äger tre hus med sammanlagt 59 lägenheter. Den andra föreningen är baserad i Värmland och äger två hus med 36 totalt lägenheter.

De två bostadsrättsföreningarna kopplade upp sina fastigheter genom att installera trådlösa IoT-sensorer i varje lägenhet. Dessa sensorer samlade in temperatur- och luftfuktighetsdata i realtid till en IoT-ansluten styrenhet som reglerade flödet av varmvatten in i byggnaden från fjärrvärmeleverantören. Detta gjorde att fjärrvärmeuppvärmningen kunde optimeras efter den faktiska inomhustemperaturen. Därmed förhindras energislöseri och temperaturfluktuationer som påverkar hyresgästens komfort kan undvikas. Detta gav ett mycket mer exakt och lyhört sätt att reglera varmvattenintaget än den tidigare lösningen som baserades på en fast kurva som inte tog hänsyn till vädrets förändringar eller den faktiska inomhustemperaturen.

Grafik som visar Telia IoT Platform Flödesschema

Genom att använda Telia Heating Optimization kunde bostadsrätterna minska energiförbrukningen med upp till 10 procent under de första vintermånaderna. De kunde också erbjuda de boende ett jämnare inomhusklimat.

Det data man fick, som visade status för lägenheternas temperatur- och luftfuktighet, gav flera viktiga insikter. Bland annat identifierades energislöseri orsakat av trasiga balkongdörrar och dåligt fungerande termostater – områden som nu har åtgärdats.

 Läs mer om Telias lösning för värmeoptimering, Heating Optimization. Telia Heating Optimization