15 december 2023

2 min läsning

IoT

Rikshem sparar energi och ökar kundnöjdheten hos sina hyresgäster med smarta fastighetslösningar

Användningen av Telias uppkopplade fastighetslösningar, Telia Smart Building, med inomhusklimatövervakning har allt mer blivit en integrerad del av Rikshems verksamhet. Detta möjliggör en effektivare och hållbarare fastighetsdrift för Rikshem – och fler nöjda hyresgäster.

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies

Du måste godkänna statistiska och analytiska cookies för att kunna se det här innehållet.

Flera fördelar med monitorering av inomhusklimatet

Rikshem, en av Sveriges största fastighetsägare, startade 2019 ett samarbete tillsammans med Telia för att påbörja resan att koppla upp och digitalisera sina 500 fastigheter och 30 000 lägenheter över hela Sverige. Efter att ha kopplat upp alla fastigheter mot Telias öppna fibernätverk och säkerställt sin fastighets-IT, har Rikshem successivt implementerat IoT-lösningar från Telia Smart Building i sina fastigheter för att övervaka och optimera sin fastighetsdrift.

Idag är 23 000 lägenheter uppkopplade, därifrån data nu samlas in. Detta möjliggör bland annat att Rikshems fastighetsförvaltare och tekniker kan vara mer effektiva och proaktiva i sitt dagliga arbete.

Monitorering av inomhusklimatet (Telia Indoor Climate Monitoring) är en av de digitala lösningarna som Rikshem nu använder. Varje lägenhet har en sensor som mäter temperatur och luftfuktighet. Sensordata skickas till Telias IoT-plattform för att Rikshem både ska kunna övervaka den i realtid och analysera över tid för vara mer proaktiva i sina åtgärder och underhåll.

Genom att övervaka inomhusklimatet kan vi identifiera och justera avvikelser innan de blir problem, och vi har sparat mycket energi genom att finjustera temperaturen i våra fastigheter.
- Daniel Östman, energichef på Rikshem

Bättre kundservice och ökad nöjdhet

Rikshems kundserviceteam har också tillgång till Telias IoT-plattform. Liksom många andra fastighetsägare får Rikshem regelbundet samtal från hyresgäster om inomhustemperaturen. Nu är de kundserviceanställdas arbete enklare och mer effektivt, eftersom de har omedelbar tillgång till temperatur- och luftfuktighetsdata i plattformen.

Sedan vi började mäta inomhusklimatet har vår kundservice upplevt en minskning av antalet samtal om inomhusklimatet. Dessutom visar vår hyresgästundersökning en femprocentig ökning av nöjdheten med inomhustemperaturen både vinter och sommar, vilket bland annat kan kopplas till monitoreringen. Det är ett mycket bra resultat, eftersom kundnöjdhet prioriteras för oss.
- Johanna Lidesjö, kundstrateg på Rikshem

Fem fördelar med Telia Smart Building för Rikshem

  • Alla fastigheters inomhusklimatdata är samlade på en IoT-plattform vilket gör driften mer effektiv och proaktiv.

  • Besparingar i energianvändning och kostnader, och därmed även minskade koldioxidutsläpp

  • Ökad kundnöjdhet hos hyresgästerna tack vare ett mer bekvämt inomhusklimat och bättre kundservice.

  • En säker och stabil lösning som ger kontroll över fastighetens data.

  • Möjlighet att integrera fler digitala verktyg, tack vare öppna API:er.

Läs mer om Telia Building Monitoring här: Telia Building Monitoring