FM Mattsson samarbetar för smart uppkoppling

För krantillverkaren FM Mattsson har egna resurser för produktutveckling och teknisk innovation varit något av ett nav i verksamheten. Nu kompletterar de med att arbeta i ekosystem för att kunna bredda sig och behålla konkurrenskraften.

FM Mattsson grundades 1865 och är därmed Sveriges äldsta krantillverkare. Deras verksamhet har ända sedan starten byggt på uppfinningsrikedom och innovativa tekniska lösningar som i vissa fall till och med har varit världsunika.

– Det är fortfarande grunden i allt vi gör, men till skillnad från förr ser vi inte att det är nödvändigt att ta fram alla lösningar in-house. Tvärtom, genom att komplettera vår innovationskraft med kompetens hos externa krafter kommer vi att ha tillgång till en bredare kunskap som förhoppningsvis kan göra oss ännu mer attraktiva på marknaden framöver, säger Frank Rälg, affärsutvecklingschef på FM Mattsson Mora Group.

Från produkt till tjänst
Behovet av nya arbetsmetoder har snabbt vuxit fram i takt med den digitala transformationen och har kommit att påverka traditionella produkttillverkare som FM Mattsson.

– Det började med att vi förde in allt mer elektronik i våra produkter. Det utvecklade vi själva och det var väldigt lyckat, nu har vi en bra plattform för det. Sedan kom förfrågningar från en kund att vi skulle göra produkterna uppkopplingsbara, alltså med en form av Internet of Things-lösning.

Även då tog de sig an utmaningen med egna resurser, men insåg efter ett tag att det inte var rätt väg att gå.

– Vår analys var att vi nog skulle kunna ha kommit fram till en fungerande lösning, men det var ju inte enbart en ny teknisk innovation det handlade om – utan det ledde till att vi behövde ha med någon form av tjänsteerbjudande i vår affärsmodell, säger Frank Rälg.

Letade samarbetspartners
Detta skifte innebär en stor omställning för en renodlad produkttillverkare, inte minst på sikt.

– Det räcker ju inte med att leverera en lösning, utan det gäller att vara säker på att fortsätta utveckla den även inriktningen, parallellt med vår traditionella verksamhet. Därför behövde vi hitta en eller flera partner för samarbete så att vi hela tiden kunde ha sikte framåt. Vad händer om sex eller tolv månader? Den typen av spetskompetens är nästan omöjlig att ha in-house, säger han och fortsätter:

– Vi känner nu att vi kommit väldigt långt på kort tid, så under våren lanserar vi en helt ny och unik lösning med ett modernt och framtidssäkrat erbjudande.

Jämbördiga partners
De nya arbetsformerna har inneburit en läroprocess för både FM Mattsson och deras partner i ekosystemet, menar Frank Rälg.

– Vi har alltid befunnit oss i tydliga beställare/leverantör-relationer, men nu skulle vi plötsligt börja agera med aktörer som blir jämbördiga i samarbetet. Det kräver en öppenhet och ett ömsesidigt förtroende som inte kändes helt naturligt för oss. Samtidigt som våra partner nog har varit ovana vid att hantera våra arbetssätt.

Till skillnad från hur FM Mattsson varit vana vid att beställa exempelvis komponenter från en underleverantör så går det inte längre att definiera exakt vad ett samarbete ska leda till.

– Erbjudandet måste växa fram under processen, i samverkan med våra partners. Det är ett helt nytt sätt att arbeta, säger han.

Nätverk leder till rekommendationer
Frank Rälg är övertygad om att arbetet i ekosystem kommer att vara helt nödvändigt för att de ska fortsätta vara konkurrenskraftiga, och att det kommer att användas i allt fler av deras verksamhetsgrenar.

– Jag är helt övertygad om att ett plus ett blir tre om man hittar rätt partner. Och det kommer att bli allt lättare för oss att hitta rätt, säger han och förklarar:

– Detta eftersom nätverksbyggandet medför att vi får rekommendationer om aktörer som skulle kunna passa oss – och vice versa.

Läs också
En ny plattform för framtidens detaljhandel
Open banking ger Swedbank innovationskraft
Iot i samhällets tjänst