Positioneringsteknik ger bättre vårdkvalitet

Genom att kunna spåra och positionera såväl utrustning som medarbetare går det att spara resurser och minska stressen på sjukhus. Det visar tester av ett nytt system i Lund och Stockholm.

En vanlig dag lägger en sjuksköterska på en svensk akutavdelning mer än 90 minuter – motsvarande nära 20 procent av arbetstiden – på att leta efter utrustning, patienter eller kollegor.

Det berättar Christer Månsson, affärsutvecklare på Sony Mobiles utvecklingsenhet i Lund. De har låtit universitetssjukhuset i Lund och Södersjukhuset i Stockholm testa och utvärdera ett system med inomhuspositionering och analyser som ska bekämpa denna tidstjuv.

– Det första testet gjordes i Lund, där vi först mätte upp att akutsjuksköterskorna lade nästan en halvtimme per arbetspass på att leta efter utrustning. Det visade sig i slutändan att vi kunde halvera tiden med vårt system, säger han.

Enligt Christer Månsson var dessutom sköterskornas känsla att besparingen var ännu större.

– Att lägga så mycket tid på letande är en klar stressfaktor och när tiden minskade väsentligt upplevde de att stressen sjönk direkt. En bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna är en viktig aspekt när det gäller att upprätthålla kvaliteten i sjukvården – den kritiska resursen just nu är nämligen sköterskor. Alltför många väljer dessvärre andra jobb, med bättre omständigheter.

Två meters noggrannhet
Inomhuspositioneringen bygger på att man förser det som ska spåras med ”taggar” som varannan sekund skickar signaler till mottagare – eller ”observatörer” som Sony kallar dem. Mottagarna är små dosor som sitter i vägguttag runt om i byggnaden, och de skickar signalerna vidare till en molntjänst via sjukhusets wifi. Där kommer Sonys system åt uppgifterna och kan omvandla dem till olika typer av information som skickas ut till sjukhuset.

– Den grundläggande användningen är att personalen kan se var utrustningen är placerad med två meters noggrannhet. Vi placerade surfplattor på strategiska platser i sjukhuset där personalen lätt kunde klicka för att direkt hitta det de sökte.

Systemet fungerar även på medarbetarnas datorer och på smartphones – något som personalen dock inte har rätt att använda som arbetsverktyg i dagens läge.

– Skulle de ha haft det så hade tidsbesparingen givetvis blivit ännu större, säger Christer Månsson.

Upptäcker överflöd
För sjukhusen kan detta innebära stora möjligheter; omräknat till total arbetstid på akutavdelningen i Lund motsvarar den minskning de åstadkom med inomhuspositioneringen av utrustning 9 000 timmar per år.

– När vi gjorde motsvarande test under tre månader på akutavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm blev resultatet mycket likartat. Och där blir totalbesparingen i arbetstid räknat mycket större, eftersom det är norra Europas största akutavdelning.

Det är inte heller enbart tid det handlar om: genom att analysera datamängderna från systemet kan man till exempel bedöma vilken utrustning som är överflödig.

– Som regel har sjukhusen en hel del mer utrustning än de behöver. En uppskattning är att mellan 20 och 30 procent är överflödig – och det gäller allt från EKG-maskiner till örontermometrar. På sjukhuset i Lund valde man att göra sig av med just en av sina två EKG-maskiner på grund av att de varit kraftigt underutnyttjade.

Hittar optimala förvaringsplatsen
En annan analys som de gjorde i Lund fokuserade på hur deras bladderscanner (en ultraljudsmätare för urinvolymer) förflyttades till och från sin förvaringsplats.

– Det visade sig vara fyra kilometer per vecka, och tack vare en visualisering av förflyttningarna gick det att se att det vore bättre att förvara den på ett annat ställe. Det medförde att vi kunde halvera sträckan, och därmed också spara en hel del tid, säger Christer Månsson.

Det har också gjort tester med spårning på patienter och medarbetare, vilket ska kunna ge motsvarande tidsbesparingar – men som är svårare att etablera eftersom det är känsligt att hålla koll på individer på det sättet.

– Men även genom att enbart fokusera på utrustningen kan positionering och analyserna definitivt bidra till kvaliteten i vården – för patienterna borde det kunna ge tydliga effekter på såväl väntetider som vistelsetiden på akutavdelningen.

Foto: Johnér / Maskot Bildbyrå

Mer om vård och hälsa
Med modern e-hälsa blir det möjligt att möta det växande behovet, och höja kvaliteten, inom vård, omsorg och hälsa.
Läs mer