Mobilsvar utomlands

I den här guiden beskriver vi hur du lyssnar av dina meddelanden i utlandet och vilka kostnader som kan tillkomma.

Lyssna av meddelanden

Du når ditt mobilsvar när du befinner dig utomlands genom att ringa +46 706 133 133 eller enbart 133 om du befinner dig inom EU.

Följ därefter instruktionerna:

  1. Ange det mobilnummer vars mobilsvar du vill lyssna på. Slå inte # efter numret
  2.  Ange din pinkod till mobilsvaret.
  3. Anger du fel pinkod finns det möjlighet att beställa en ny, slumpmässig kod som skickas via sms.

 

Att tänka på:

När du ringer till ditt mobilsvar där pinkod krävs har du tre försök på dig att slå in rätt kod. Anger du fel pinkod kommer du via talsvaret erbjudas en ny slumpmässig pinkod som skickas till dig via sms. Anges fel pinkod tre gånger kommer mobilsvaret att låsas i 15 minuter.

Vi tillåter inte för enkla pinkoder. Följande koder kommer inte att godkännas:

000000, 123456, 654321, 111111 och så vidare. Dessa regler gäller även när koden är längre än 6 siffror.

Kostnad utomlands

När du befinner dig i ett EU-land och tar emot ett mobilsvar eller ringer till ditt mobilsvar räknas det som ett vanligt samtal till Sverige och medför inga extra avgifter.

När du tar emot samtal utanför EU får du själv betala svensk utlandstaxa för uppkoppling från Sverige till det land som du befinner dig i. Om du inte svarar och har mobilsvar inkopplat debiteras du för uppkopplingen tillbaka till Sverige, det vill säga dubbel samtalstaxa. Kostnaden för detta är aktuell samtalsavgift hos den operatör i det land du befinner dig. För att undvika höga kostnader kan du tillfälligt stänga av mobilsvar när du ska åka utomlands.

Ring +46 706 133 133 eller enbart 133 om du befinner dig inom EU för att tillfälligt inaktivera ditt mobilsvar.

  • Inaktivera mobilsvaret genom att trycka 1.
  • Aktivera mobilsvaret genom att trycka 2.

 

Kom ihåg att aktivera mobilsvaret igen när du kommer hem till Sverige.

Hantera mobilsvar

Vill du komma igång eller göra ändringar i ditt mobilsvar kan du läsa mer i guiden Hantera mobilsvar.

För att aktivera tjänsten för första gången behöver du befinna dig i Sverige och vara uppkopplad mot det svenska mobilnätet.

SÖK SUPPORT