Skapa gästnätverk med ZTE-router

Här hittar du instruktioner för hur du skapar ett gästnätverk på din ZTE-router.

 1. Logga in på din router

  Se först till så att du är ansluten till routern du vill skapa ett gästnätverk i. Öppna sedan valfri webbläsare och skriv in 192.168.32.1 i adressfältet. Du kommer då hamna på en inloggningssida som vill att du anger lösenord.

  Lösenord: Finner du på routerns undersida eller baksida beroende på vilken typ av ZTE-router du har. Lösenordet benämns som Website Password eller Password.

 2. Klicka på Inställningar under Wi-Fi.
 3. Väj fliken Gäst SSID.

  Bocka i Aktivera och klicka sedan på Verkställ.

 4. Fyll i önskade fält

  Nätverksnamn (SSID): Skriv in det nya nätverksnamnet du vill byta till.

  WiFi-lösenord: Skriv in det nya lösenordet du vill byta till.

  Spara genomförda ändringar genom att klicka på Verkställ.

SÖK SUPPORT