Den 11 mars 2020 deklarerades världsepidemi. Hela samhällen stängdes ner. Människor skickades hem från arbetsplatser på ett sätt som ingen kunnat föreställa sig. Det blev ett år som kom att pröva oss alla. En förändring som såklart satte press på organisation och ledning i såväl små som stora företag.

Telia Digital Index, en rapport om den digitala utvecklingen hos svenska företag.
 

I RAPPORTEN LÄSER DU OM BLAND ANNAT:

Effekten på svenska företag

Det har pratats om en expressdigitalisering av Sverige där företag på några månader tagit kliv som vanligtvis brukar ta flera år. Men vilken beredskap hade företagen? Och vilken effekt har pandemin fått på investeringar, teknikanvändning och arbetssätt? Samt hur ser dessa verksamheter på den fortsatta digitala utvecklingen? Och hur ser framtidens arbetsplats ut? 

Den digitala klyftan

Rapporten undersöker pandemins effekt på den digitala klyftan mellan högdigitala och lågdigitala företag samt risken med en ökad digitala klyfta inom företag och organisationer – mellan de medarbetare som tar till sig digitala arbetssätt, och de som inte gör det.

Vill du veta mer?

Är ni redo för framtiden?

ENKLARE MED TELIA

Smart arbetsliv