TRYGG EFFEKTIV LARMHANTERING

  • Minska stress och larmtrötthet

  • Öka patienternas säkerhet och integritet

  • Mindre tid på administration