Telia Workflow

Telia Workflow är ett smart och effektivt verktyg där man enkelt och kostnadseffektivt skapar sina digitala flöden och IT-lösningar. Lösningarna kan vara integrerade med befintliga IT-system eller fungera som helt fristående lösningar. Tjänsten ger er möjlighet att digitalisera och automatisera flöden genom att skapa lösningar för att hämta och lämna information från olika källor.

Att använda Workflow kan ni göra helt utan programeringskunskaper. Enklare, snabbare, billigare. 

Det här är Telia Workflow.

  • Kom snabbt igång tack vare färdiga mallar

  • Anpassa enkelt till befintlig miljö

  • En molntjänst där drift, underhåll och support ingår

Från långa ledtider och
rigida strukturer

Till friheten med ett digitaliserat arbetsflöde

Hur används workflow idag?

Såhär fungerar Workflow

Lösningarna byggs via en Workflow-builder och kan inkludera externa system och tjänster via exempelvis; import/export, Rest, Json, SMTP.
Ett workflow implementeras snabbt och enkelt. Det är smidigt att justera, addera och modifiera utifrån förändrade förutsättningar i verksamheten.

Bygg era egna mallar eller kom igång med redan färdiga. 

Mallar att lägga till i Telia Workflow

Telia bemanning

Telia Smart Messaging

Telia incidenthantering

Bygg egna lösningar i Telia Workflow eller anpassa befintliga

Enterprise chat
Digital attestering
NPS
Digital kö
Krypterade meddelanden
Lojalitetsprogram
Digital sjukanmälan
Larmhantering
Värdecheck
Multifaktorautentisering
Påminnelser
QR-registrering