Telia Crystal Alarm

  • Trygghet var du än är

    Oavsett om du befinner dig utomhus eller inomhus.

  • Styr larmen dit du vill

    Larma till kollegor eller sambandscentral.

  • Larmet alltid nära till hands

    Direkt i mobilen eller med separat larmknapp.

Rasrisk, gå hem ensam på natten eller bilar som kör strax intill, en otrygg arbetsplats kan se ut på många sätt.

Otrygghet ska aldrig behöva ingå i någons arbetsbeskrivning. Med Telia Crystal Alarm känner du dig inte bara tryggare, du är det också. Med bara en knapptryckning larmar du direkt kollegor eller vaktbolag så att du får hjälp snabbt om något skulle hända.

 

Vem vet att jag är fast här inne?

Hur säker är du?

Tänk dig att du arbetar som fastighetstekniker. För det mesta går allt som det ska, dagarna vandrar på och börjar till och med gå in i varandra. Du gör ett bra jobb och trivs på arbetsplatsen och med kollegor. Då händer något som du inte kunde föreställa dig. Du besöker en undercentral efter en felanmälan om vattenläcka. Ett löst trappsteg gör att du ramlar så illa att du bryter benet. Du tar upp din telefon för att ringa och upptäcker att det inte finns någon som helst täckning där nere. Utan kontakt med omvärlden. Tankarna rusar i huvudet. Hur kommer jag ut? Vem vet att jag är fast här inne.

Du kommer sedan på att du startade ett tidslarm innan du gick ner i undercentralen. Det är bara fem minuter kvar sedan kommer både din chef på kontoret och larmcentralen få ett meddelande om att du inte stängt av larmet inom utsatt tid. Tiden går ut och du får ett meddelande på din telefon att larmet är aktivt. Handlingsplanen är på plats, som den alltid är. Och nu börjar arbetet att få kontakt med dig. Efter misslyckat kontaktförsök kommer någon att åka till platsen med din senaste kända position vilket är precis utanför undercentralen strax innan du tappade täckning. Nu är hjälpen redan påväg.

SCA Skog AB

SCA Skog använder Crystal Alarm till personal som arbetar i skogen. SCA har valt en extern larmcentral som hanterar larm direkt och utför åtgärder enligt den åtgärdsplan som SCA fastställt.

Inte bara upplevd trygghet utan faktisk trygghet

Så sover ni gott om nätterna

Skarpt läge

Tåget var på väg mot Stockholm från Malmö och i höjd med Hässleholm blev det bråk ombord när två personer skulle avvisas som ej hade biljett. Den ena SJ personalen kände sig så hotad att hon tryckte på sin Crystal Button. Larmet fungerade klockrent, systemet fungerade fullt ut med positionering, larmsamtal till larmtelefon samt SMS till övrig personal. Våra egna larmrutiner fungerade och vi körde hela larmkedjan ut. Polis kom till stationen i Hässleholm på 6-7 minuter och vi hade direktkontakt med Polisens LKC i Syd samtidigt som vi hade lyssnarförbindelse med personen som larmade.

Mattias Wallsten, SJ Trafikledning, Operativ Personalplanerare

Så här fungerar Telia Crystal Alarm

Beprövad
trygghet

Flexibla
larmvägar

Inomhus-
positionering

Vill du veta mer?