• Skalbarhet och kostnadskontroll

  • enkelt, säkert och miljövänligt

  • Service och support för allt som händer

Från capex till opex

Mobil som tjänst är en helhetslösning för ert företags mobiltelefoni. I det fasta priset ingår hårdvaror, tjänster och support. Tjänsten är skalbar och flexibel om ni blir fler, färre eller byter personal.

Vi hjälper er med allt från inköp till service, reparationer och byten, så att ni kan fokusera på andra saker. På så sätt kan ni spara pengar, tid och samtidigt göra ett miljövänligt val. Enkelt, effektivt och helt utan bekymmer.

Erbjudande

Var ligger mobilens kostnader?

Den allra största kostnaden består av de anställdas tid, på grund av bristande rutiner

✓ Nyttjandetid

✓ Bristande supportrutiner

✓ Reparationer

✓ Ineffektiva beställningsrutiner

✓ 2,5 h tar det att registrera ett serviceärende utan effektiva rutiner

Att effektivisera hur vi använder och återvinner mobilen ger stora vinster för miljön

• Återanvändade av en mobiltelefon ger 27 procent mindre förbrukning av koldioxid.

• I snitt används en mobiltelefon i 19 månader innan den byts ut

• Miljöriktig återlämning eller återvinning

• Återanvändning gör att telefonen kan få nytt liv hos någon annan

• Telia är miljö- och kvalitetscertiferade

Erbjudande

LÄGRE KOSTNAD

Med en bra hanteringstjänst för mobiltelefoni kan besparingarna bli uppåt 30-40 procent. Den största kostnaden består av hur de anställdas tid används i samband med mobilstrul.

Bland de dolda kostnaderna som kan reduceras med Mobil som tjänst finns ineffektiva beställningsrutiner, dålig kontroll av bestånd, bristande supportrutiner och reparationshantering.

Enklare

Med en enda väg in när användarna har frågor och ärenden blir det lättare för de anställda att effektiva sina supportäranden och få bättre hjälp.

Vår kom-igång-hjälp ser till att ingen tid eller energi spills när telefoner beställs eller byts ut. Med det lättanvända webbverktyget Asset Management blir det enklare att hålla koll på sitt mobila användande.

Hög Säkerhet

Med Mobil som tjänst garanteras du säker dataradering, och garanterad permanent och certifierad radering av all data när du återställer en enhet.

Försäkringen som ingår gör att användaren kan känna sig trygg och säker, och kan jobba vidare direkt med en ny telefon om den gamla måste lämnas in.
Förenkla er mobilhantering med mobil som tjänst

Kontakta oss så berättar vi mer