Telia Webbhotell

Oavsett om du vill ha ett enkelt eller avancerat webbhotell har vi lösningen för ditt företag.

Kvinna arbetar med Smart Säkerhet på laptop på kontor.
 • Välj webbhotell efter behov

 • Säkert och miljövänligt

 • Obegränsad trafik

Vi har ett webbhotell som passar dig

WebStart är för dig som vill börja med en bra grund, WebSmart för dig som har lite erfarenhet och WebPro för dig som behöver extra allt redan från början. Vi erbjuder dessutom flera tillägg till våra webbhotellspaket.

Beställ ditt webbhotell här

Tryck på knappen så kommer du till vår beställningssida. Där kan du hitta ett webbhotell som passar ditt företag. Och om du vill kan du samtidigt registrera ett domännamn.

Kvinna som sitter framför dator och tittar på skärmen.

Vi älskar frågor och funderingar

Behöver du hjälp med att skaffa ditt webbhotell? Kontakta vår kundtjänst på 90 400 eller support.doman@telia.se. Eller besök supportsidorna online.

Kvinna arbetar med mobilt bredband på tåg.

Telia DNS

Ett eget domännamn är en viktig tillgång på internet. Med våra DNS-tjänster hanteras ditt domännamn tryggt och säkert.

Telia DNS

Internetstiftelsen (Registry för .SE- och .NU domäner) avser införa förändringar i registreringsvillkoren för .se och .nu.

Förslagen till nya registreringsvillkor planeras träda i kraft under juni 2024. Du kan läsa mer om förändringarna på deras hemsida: https://internetstiftelsen.se/om-oss/mer-om-oss/remisser/internetstiftelsens-remisser/.

När du registrerar ett domännamn hos Telia godkänner du följande villkor. Här kan du läsa mer om dem: Villkor

"Registreringstjänster” avser tjänsterna nyregistrering, avregistrering, förnyelse, överlåtelse, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar, byte av Registrar samt hantering av DS-poster som erbjuds Innehavare.

Inställningar och information för ditt domännnamn kan du ändra i kontrollpanelen.

Exempelvis kan du uppdatera din kontaktinformation, lägga till och ta bort olika tjänster, hantera namnservrar samt ändra DNS-konfiguration inklusive hantering av DS-poster för ditt domännamn.

Överlåtelse av ett domännamn kan inte genomföras i kontrollpanelen. Nuvarande domännamnsägare måste fylla i ett överlåtelseformulär som sedan skickas till Telia. Formuläret finns att ladda ner här: överlåtelseformulär TKK-1801_3-2006_overlatelse_domanADRESS.pdf

Blanketten ska undertecknas av både nuvarande och framtida innehavare.

Telias kundtjänst validerar sedan den inkomna informationen.

Den som övertar domännamnet måste acceptera aktuella registreringsvillkor, vilket sker genom undertecknandet av överlåtelseblanketten.

Överlåtelsen genomförs normalt inom fem (5) arbetsdagar från det att överlåtelsen emottagits.

En avregistrering av ett domännamn kan ske omedelbart eller vid registreringsperiodens utgångsdatum. Du kan begära en uppsägning av ditt domännamn via kontrollpanelen eller genom att kontakta supporten direkt.

En överföring av ett domännamn betyder att man flyttar administrationen av ett domännamn från en Registrar till en annan.

En överföring till Telia innebär att vi tar över administrationen av ditt domännamn och hanterar den årliga förnyelsen. Överföringen kräver ett medgivande från den som äger domännamnet. Medgivandet sker genom att en så kallad auktoriseringskod hämtas hos den nuvarande Registraren.

För att kunna genomföra överföringen behöver följande villkor uppfyllas:

 1. Det aktuella domännamnet måste finnas registrerat på ett konto hos Telia. 
  Skapa ett konto
  här (välj ”Fortsätt utan att lägga till domännamn” i steg 1).
  Är du redan kund loggar du in på
  kontrollpanelen och begär en överföring under Extra domännamn - Överför domännamn.
   

 2. Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active).
   

 3. Om domännamnet idag har så kallad "WHOIS-protection" måste denna tas bort av nuvarande Registrar.
   

 4. Du behöver stå som administrativ kontaktperson med en fungerande e-postadress. Ett mejl kommer i de flesta fall att skickas till adressen för acceptans innan överföringen kan genomföras.
   

 5. Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut. Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar.

  I kontrollpanelen kan du se status på din överföring under fliken Administration. För samtliga domännamn (utom .SE, där ingen förnyelse sker) innebär överföringen en kostnad eftersom denna samtidigt genererar en "förnyelse". Registreringsperioden och förfallodatum kommer därmed att förlängas ett år.

  När en överföring görs innebär detta ingen automatisk delegering till Telias namnservrar. Börja gärna med att genomföra ett DNS-byte innan du initierar en överföring.

Om du vill flytta ditt domännamn från Telia till annan Registrar hämtar du en auktoriseringskod i kontrollpanelen.

Telia agerar Registrar för dina domännamn och ansvarar för hantering av registrering, fakturering och avregistrering samt tillser löpande automatisk förnyelse.

Telia är direkt ackrediterad av 
Internetstiftelsen att förmedla dessa tjänster för SE-domänen. För övriga toppdomäner använder vi oss av vårt medlemskap i CORE - Council of Registrars.

Här finns information om aktuella villkor och integritetsriktlinjer.

Ytterligare information från ICANN om rättigheter och ansvar för domäninnehavare kan du läsa om 
här.

Om du själv behöver ange aktuella namnservrar på Telia för våra DNS-tjänster, gör du detta i Kontrollpanelen genom att välja Byt namnservrar. Ett namnserverbyte kan ta upp till 48 timmar innan det fungerar fullt ut, men oftast går det betydligt snabbare än så. Aktuella namnservrar för tjänsterna DNS Standard samt DNS Revers är:

 • dns9.telia.com

 • dns10.telia.com

 • dns11.se.telia.net

 • dns12.se.telia.net


Aktuella namnservrar för tjänsten DNS Sekundär är:

 • dns5.telia.com

 • dns6.telia.com

Om du har råkat ut för mejlbombning, spam, domänkapning eller liknande kan du skicka ett mejl till abuse@telia.com.

Bifoga följande information:

 • Vilken domän det gäller

 • Datum och tid på när händelsen inträffade 

 • Kortfattad beskrivning av vad du vill anmäla

Den årliga förnyelsen av ditt domännamn hanteras med automatik av Telia. Innan förnyelse sker kommer du att få information om den förestående förnyelsen via mejl. Om du begär att ditt domännamn inte ska förnyas kommer i de flesta fall ditt domännamn att avregistreras efter en period av deaktivering.

Innan deaktivieringsperiodens slut finns möjlighet att åter aktivera domännamnet.

Innehavaren av ett domännamn är vid var tid skyldig att se till att det valda domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.

DNSSec  är en säkerhetsfunktion som stärker autentiseringen i DNS genom att använda digitala signaturer baserade på offentlig nyckel-kryptografi. Varje DNS-zon har ett publikt/privat nyckelpar. DNSSec  skyddar internet från manipulation av DNS-data och förhindrar att DNS-svar förfalskas under överföring.

 DNSSec har flera fördelar, inklusive:

 • Autentisering: DNSSec  använder digitala signaturer för att verifiera att DNS-data inte har manipulerats av en tredje part.

 • Dataintegritet: DNSSec  skyddar DNS-data från att ändras under överföring.

 • Förtroende: DNSSec ökar förtroendet för webbplatser som använder tekniken genom att skydda mot DNS-spoofing och andra typer av DNS-attacker.

 • Säkerhet:

  DNSSec  skyddar mot man-in-the-middle-attacker och förhindrar att DNS-svar förfalskas under överföring.