Telia Webbhotell

Oavsett om du vill ha ett enkelt eller avancerat webbhotell har vi lösningen för ditt företag.

Kvinna arbetar med Smart Säkerhet på laptop på kontor.
 • Välj webbhotell efter behov

 • Säkert och miljövänligt

 • Obegränsad trafik

Vi har ett webbhotell som passar dig

Web Start är för dig som vill börja med en bra grund, Web Smart för dig som har lite erfarenhet och Web Unlimited för dig som behöver extra allt redan från början. Vi erbjuder dessutom flera tillägg till våra webbhotellspaket.

Beställ ditt webbhotell här

Tryck på knappen så kommer du till vår beställningssida. Där kan du hitta ett webbhotell som passar ditt företag. Och om du vill kan du samtidigt registrera ett domännamn.

Vi älskar frågor och funderingar

Behöver du hjälp med att skaffa ditt webbhotell? Kontakta vår kundtjänst på 90 400 eller support.doman@telia.se. Eller besök supportsidorna online.

Kontroll av tillgänglighet för domännamn – verktyg för tillgänglighet för domännamn hjälper dig att ta reda på om vald domän är tillgänglig och kan registreras. Beställ webbhotell och DNS (telia.com) samt vilka toppdomäner (.se, .nu, .com, .net) , etc.) som är tillgängliga för ditt valda namn.

Registrering – när domännamn är valt, ange kontakterna för den organisation domänen ska registreras på. När en domän registreras får innehavaren äganderätt till domänen.

Domänhantering – domäninställningar (kontaktinformation, DNS-poster, NS-konfiguration) kan hanteras via självbetjäningsportalen Logga in (telia.com).

Domänförnyelse – vanligtvis registreras domäner för ett år åt gången och kommer att förnyas automatiskt. Domänägaren kommer att informeras om kommande förnyelse via e-post i förväg.

Domänöverlåtelse till annan ägare – domän kan överlåtas till annan ägare genom att fylla i överlåtelseformulär TKK-1801_3-2006_overlatelse_domanADRESS.pdf (telia.se).

Domänuppsägning/avregistrering – avregistrering kan ske omedelbart eller vid domänens utgångsdatum. Begär domänuppsägning från självbetjäningsportalen eller kontakta supporten.

Överföring av domännamn betyder att man byter administration av sitt domännamn från en Registrar till en annan.

Överföring till Telia innebär att vi automatiskt sköter förnyelsen av ditt domännamn och att det är till oss du ska vända dig för administrativa frågor. Den  föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet. Medgivandet sker genom att en så kallad auktoriseringskod hämtas hos din nuvarande Registrar.

För att kunna genomföra överföringen behöver följande villkor uppfyllas:

 1. Aktuellt domännamn ska finnas registrerat på ett konto hos Telia. 
  Skapa ett konto
  här (välj ”Hoppa över detta steg” i steg 1).
  Är du redan kund loggar du in på 
  Telia Kontrollpanel och hanterar en överföring under Extra domännamn - Överför domännamn.
   

 2. Ange domännamn samt medge överföringen genom att ange auktoriseringskod, som du hämtar hos din nuvarande Registrar.
   

 3. Innan bytet slutförs måste du godkänna aktuella registreringsvillkor.
   

 4. Domännamnet måste vara upplåst och aktivt (status OK eller Active).
   

 5. Om domännamnet idag har sk "WHOIS-protection" måste denna tas bort av nuvarande Registrar.
   

 6. Du behöver stå som administrativ kontaktperson med en fungerande e-postadress. Ett mail kommer i de flesta fall att skickas till adressen för acceptans innan överföringen kan genomföras.
   

 7. Det behöver vara minst 30 dagar kvar innan domännamnet löper ut. Domännamnet måste ha varit registrerat hos nuvarande leverantör i minst 60 dagar.

  I kontrollpanelen kan du se status på din överföring under fliken Administration. För samtliga domännamn (utom .SE, där ingen förnyelse sker) innebär överföringen en kostnad eftersom denna samtidigt genererar en "förnyelse". Registreringsperioden och förfallodatum kommer därmed att förlängas ett år.

  När en överföring görs innebär detta ingen automatisk delegering till Telias namnservrar. Börja gärna med att genomföra ett DNS-byte innan du initierar en överföring (se nästa fråga och svar).

Telia agerar Registrar för dina domännamn och ansvarar för hantering av registrering, fakturering och avregistrering samt tillser löpande automatisk förnyelse.

Telia är direkt ackrediterad av 
Internetstiftelsen att förmedla dessa tjänster för SE-domänen. För övriga toppdomäner använder vi oss av vårt medlemskap i CORE - Council of Registrars.

Telia är även medlem i 
Registrars.se, en svensk intresseförening för SE-domänen. 

Här finns information om aktuella villkor och integritetspolicys.

Ytterligare information från ICANN om rättigheter och ansvar för domäninnehavare kan du läsa om 
här.

Om du själv behöver ange aktuella namnservrar på Telia för våra DNS-tjänster, gör du detta i Kontrollpanelen genom att välja Byt namnservrar. Ett namnserverbyte kan ta upp till 48 timmar innan det fungerar fullt ut, men oftast går det betydligt snabbare än så. Aktuella namnservrar för tjänsterna DNS Standard samt DNS Revers är:

 • dns9.telia.com

 • dns10.telia.com

 • dns11.se.telia.net

 • dns12.se.telia.net


Aktuella namnservrar för tjänsten DNS Sekundär är:

 • dns5.telia.com

 • dns6.telia.com

Om du har råkat ut för mejlbombning, spam, domänkapning eller liknande kan du skicka ett mejl till abuse@telia.com.

Bifoga följande information:

 • Vilken domän det gäller

 • Datum och tid på när händelsen inträffade 

 • Kortfattad beskrivning av vad du vill anmäla