Telia DNS

Ett eget domännamn är en viktig tillgång på internet. Med våra DNS-tjänster hanteras ditt domännamn tryggt och säkert.

Kvinna arbetar med mobilt bredband på tåg.

Slipp tänka på driften av ditt domännamn

Med Telia DNS slipper du köpa och underhålla egen utrustning – eller skaffa dig den specialkompetens som krävs för att konfigurera DNS. Du får en enkel, trygg och stabil lösning med mycket hög tillgänglighet och kvalitet.

 • Global och säker lagring

  Din data lagras i säkerhetsklassade anläggningar över hela världen.

 • Effektiv administration

  Du administrerar ditt domännamn i en användarvänlig kontrollpanel.

 • Paket för alla behov

  Vi har en lämplig DNS-lösning för alla typer av verksamheter.

Beställ DNS från Telia här.

Knappen öppnar ett formulär där du kan göra din beställning av DNS från Telia.

DNS-tjänster från Telia

DNS standard

Grundtjänsten Telia DNS Standard passar dig som vill ha en enkel DNS-hantering av dina domännamn, oavsett vilken toppdomän ditt domännamn ligger under.

149 kr/år

DNS sekundär

Tillvalstjänsten Telia DNS Sekundär är en mer avancerad lösning för dig som har egen DNS-drift, men som vill ha ökad tillgänglighet och säkerhet för ditt domännamn.

240 kr/år

DNS revers

Telia DNS Reversdelegering vänder sig bara till dig som är ansluten till Telias nät och som har egna, publika IP-adresser. Din baklängesdomän ligger på Telias namnservrar.

599 kr/år

DNS revers-delegering

Telia DNS Reversdelegering vänder sig bara till dig som är ansluten till Telias nät och som har egna, publika IP-adresser. Hanteringen av din baklängesdomän delegeras till namnservrar utanför Telia.

Är du redan kund hos oss?

Då kan du logga in i kontrollpanelen och hantera dina DNS-ärenden.

DNS är en namnhanteringstjänst som fungerar som en telefonbok för internet. DNS översätter domännamn till IP-adresser som webbläsare använder för att ladda internetresurser. Varje enhet som är ansluten till internet har en unik IP-adress som andra enheter använder för att hitta enheten. DNS-servrar eliminerar behovet av att människor ska memorera IP-adresser som 192.168.1.1 (i IPv4) eller mer komplexa alfanumeriska IP-adresser som 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 (i IPv6).

Telia DNS Standard/DNS-hosting innebär att du får en egen zon för ditt domännamn. Detta är nödvändigt eftersom det möjliggör att dina besökare kan hitta din webbplats genom att använda ett enkelt domännamn istället för att behöva memorera en IP-adress. 

Detta gör det även möjligt för dig att hantera DNS-poster för ditt domännamn på ett enkelt sätt. 

Posterna är grundläggande och ger specifik information och andra data per post om ett domännman eller en  subdomän. 

Varje DNS-post har ett specifikt syfte. Att hantera DNS-poster innebär att du kan redigera, lägga till eller ta bort DNS-poster för ditt domännamn och styr vad folk ser när de besöker ditt domännamn och gör det möjligt att ansluta detta till tredjepartstjänster, exempelvis en e-postleverantör.

DNS revers är en teknik som används för att hitta domännamnet som är associerat med en viss IP-adress. Detta uppnås genom att göra en DNS-förfrågan för IP-adressen. Detta är motsatsen till den mer vanligt använda framlängesuppslagningen, där DNS-systemet frågas för att returnera en IP-adress.

Tjänsten är aktuell för dig med egna publika IP adresser som du vill annonsera med ditt domännamn.

Sekundär DNS (slav) är en teknik som används för att kopiera DNS-data från en primär DNS-server (master) till en eller flera andra DNS-servrar. Detta gör att om primär-servern går ner, kan de andra servrarna fortsätta att svara på DNS-förfrågningar. Tillsammans skapar de redundans. 

Har du en egen primär DNS, så kan du erhålla redundans med Telias sekundära DNS tjänst.

DNS-hanteraren i kontrollpanelen är ett verktyg som låter dig hantera DNS-poster för din domän. Du kan använda DNS-hanteraren för att hantera de vanligaste DNS-pekartyperna som finns, inklusive A-poster, PTR-poster, och MX-poster med mera.

Har du tilldelats egna publika IP adresser av Telia och vill få din revers-zon delegerad till egna namnservar, kontakta oss via mejl. 

Ange företagsnamn, telefon samt anläggningsID till din internetaccess, tillsammans med aktuella namnservrar, samt tilldelade IP-adresser med prefix. 

Skicka beställningen till support.doman@telia.se.

Om du tilldelats ett mindre subnät behöver din konfiguration följa nedanstående exempel:

Du har tilldelats ett nät på 128 adresser. Exv: 192.36.73.0 - 192.36.73.128. Subdomänen blir i då 0-25.73.36.192.in-addr.arpa, där 0 är startadressen i tilldelad adressrymd (0-127) och 25 är antalet ettor i subnätmasken.

Du bör alltså skapa en zonfil för 0-25. 73.36.192.in-addr.arpa och lägga upp NS- och PTR-poster enligt följande:

0-25.73.36.192.in-addr.arpa. NS dns.doman.se.

0-25.73.36.192.in-addr.arpa. NS dnsX.telia.com.

1.0-25.73.36.192.in-addr.arpa. PTR host1.domain.se.

2.0-25.73.36.192.in-addr.arpa. PTR host2.domain.se.

3.0-25.73.36.192.in-addr.arpa. PTR host3.domain.se.

4.0-25.73.36.192.in-addr.arpa. PTR host4.domain.se.

-osv 

DNSSec  är en säkerhetsfunktion som stärker autentiseringen i DNS genom att använda digitala signaturer baserade på offentlig nyckel-kryptografi. Varje DNS-zon har ett publikt/privat nyckelpar. DNSSec  skyddar internet från manipulation av DNS-data och förhindrar att DNS-svar förfalskas under överföring.

 DNSSec har flera fördelar, inklusive:

 • Autentisering: DNSSec  använder digitala signaturer för att verifiera att DNS-data inte har manipulerats av en tredje part.

 • Dataintegritet: DNSSec  skyddar DNS-data från att ändras under överföring.

 • Förtroende: DNSSec ökar förtroendet för webbplatser som använder tekniken genom att skydda mot DNS-spoofing och andra typer av DNS-attacker.

 • Säkerhet:

  DNSSec  skyddar mot man-in-the-middle-attacker och förhindrar att DNS-svar förfalskas under överföring.