TELIA KOMMUN

MEDBORGARE

Medborgarnas digitala kompetens och tillgång till uppkoppling är avgörande för huruvida digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras.

MER DIGITAL

TELIA ZONE