TELIA KOMMUN

MEDBORGARE

Medborgarnas digitala kompetens och tillgång till uppkoppling är avgörande för huruvida digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras.

En smart kommun skapas för och med, medborgaren i centrum. I dagens digitala samhälle är god uppkoppling hemma, på arbetsplatsen och i offentliga miljöer en hygienfaktor för de allra flesta invånare.

Man ska kunna träffa en läkare när man inte har nära till sjukhus, ha tillgång till wifi för att söka information när man är på stan men också ha möjlighet att hålla kontakt med nära och kära, få ihop livspusslet genom att arbeta på distans eller att använda kommunens digitaliserade välfärdstjänster. Därför är det viktigt att ta sitt ansvar för att så många som möjligt ska kunna nyttja allt detta.

Idag (2018) är det uppskattningsvis fler än en miljon människor i Sverige som saknar kunskapen, förmågan eller tekniken för att ta del av den digitala världen. En stor del av dem som befinner sig i det digitala utanförskapet är seniorer (65+). Därför har vi skapat utbildningskonceptet Mer Digital, en grundläggande IT-utbildning som vi erbjuder Sveriges kommuner.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton