DIGITALA LÖSNINGAR SKAPAR FRAMTIDENS KOMMUNER

VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

Smarta kommuner växer fram när modern teknik används för att förbättra och ytterligare tillgängliggöra till exempel skola, vård, transporter och miljön. När fler och fler delar av kommunen blir smarta och kopplas upp och ihop, finns inte bara enorma summor pengar att spara utan nya jobb skapas och servicen på en rad områden för såväl invånare, näringsliv, besökare och offentlig verksamhet förbättras.

För att bygga framtidssäkra och hållbara kommuner gäller det att utgå från medborgarnas behov. Beslutsfattare måste säkerställa att digitaliseringsarbetet möter de mest avgörande samhällsutmaningarna så att resurser läggs där de ger mest effektnytta. För att hantera dessa utmaningar måste tydliga mål och prioriteringar sättas, resurser säkras och investeringar i relevant teknik göras. Vidare måste utvecklingen drivas med ett digitalt ledarskap och modeller etableras för samverkan.

Grunden för all digitalisering är en stabil uppkoppling med hög kapacitet. Med självkörande bilar, distansvård och mängder av uppkopplade prylar och sensorer så är tiden då man bara behövde snabb uppkoppling där man bodde och arbetade förbi. Nu behövs den överallt där människor rör sig. Det är vi på Telia experter på. Vi har försett Sverige med kommunikationslösningar sedan 1863 och vi fortsätter att göra det. I dag och i morgon.

Framgångsfaktorer för digitalisering av kommunen

✔ Varje förvaltning tar ansvar för sin egen digitalisering och utgår från medborgarnas behov när man prioriterar

✔ Säkerställ att digitaliseringsarbetet möter de mest avgörande samhällsutmaningarna

✔ Sätt tydliga mål och prioriteringar, säkra resurser och investera i relevant teknik

✔ Ta fram modeller för digitalt ledarskap och samverkan och lägg resurserna där de gör mest nytta

SMARTA STÄDER FÖR HÅLLBARA SAMHÄLLEN

Digitaliseringen möjliggör lösningar som gör livet bättre och enklare för invånare, besökare och företag samtidigt som resursförbrukningen minskar och miljön förbättras. Dessutom ställer medborgarna allt större krav på stadens samhällsfunktioner och man vill förbättra den digitala servicen från kommuner, landsting och regioner

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton