RAMAVTAL

Telias ramavtal med Kammarkollegiet ​

Kammarkollegiet har en mängd olika uppdrag från Regeringen, däribland att upphandla ramavtal mellan offentliga myndigheter och underleverantörer. 

Efter upphandling har Telia idag tre ramavtal med Kammarkollegiet:

Avtalat för kommunikationslösningar består i sig av fyra områden: kommunikationslösningar, telefoni, infrastruktur och samarbetslösningar. 

Ramavtalen började gälla 1 januari 2019 och sträcker sig fyra år framåt.

Telia har tidigare haft ramavtal för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster, kommunikation som tjänst.

Är du här för att göra ett avrop? Gå till avropa.se

Vill du veta mer om våra ramavtal kan du läsa vidare här nedan eller kontakta oss.

Våra kommunikationstjänster

Kommunikationslösningar.

Delområde 1

Kommunikationslösningar

Ramavtal telefoni.

Delområde 2

Telefoni

Ramavtal för infrastruktur.

Delområde 3

Infrastruktur

Kommunikationslösningar

Delområde 4

Samarbetslösningar

Här kan du ta del av avtalen