Nya sättet att upphandla teknik

Företag som vill ha ett försprång i den digitala transformationen har slutat tänka produkt och utgår istället ifrån funktionen produkten ska fylla när de upphandlar ny teknik. Det gör dem effektivare och bättre rustade att möta snabba förändringar på marknaden.

Med modern informationsteknologi förändras inte bara sätten vi jobbar på, utan också hela affärsmodeller. Den digitala transformationen medför att företagen måste tänka nytt när det gäller att upphandla ny teknik.

– Istället för att utgå ifrån en viss typ av produkt, som till exempel en dator, bör man utgå ifrån vilken funktion man är ute efter, säger Mille Beckman som är concept manager för Telia Mobility Management.

Förr gick man till inköp och sa ”köp den här kulspetspennan”, därefter var det bara en fråga om vem som kunde erbjuda den till lägst pris. Nu funderar man istället på vad pennan ska användas till – kan det finnas något annat som man kan köpa in istället som klarar av uppgiften bättre?

– Det nya sättet att tänka innebär att ha en flexibilitet och förmåga att snabbare ändra strategi och sätt att jobba, säger Mille Beckman.

Lyssna på användarna
Det viktigaste företagen kan göra för att bli bättre inköpare av ny teknik i den digitala transformationen är enligt Mille Beckman att lyssna på de som faktiskt ska använda tekniken. Det kan låta självklart, men i större organisationer kan det vara långt mellan de som fattar inköpsbesluten och de faktiska användarna.

–På stora bolag är många avdelningar helt fristående från varandra; de som upphandlar har aldrig pratat med slutanvändaren och vet inte vad de ska upphandla. De köper det billigaste, men vad det ska användas till eller vad användarna tycker kommer många gånger som en chock i efterhand.

Privatkund och företagskund glider ihop
En annan skillnad är att privatkunden och företagskunden närmar sig varandra, åtminstone vad gäller köpbeteende och förväntningar på produkten, enligt Mille Beckman.

– Företagskunderna vill konsumera på samma sätt som de gör i vardagen hemma. Är jag van vid prenumerationstjänster för en fast månadskostnad och utan uppsägningstid tycker jag att det är märkligt om jag inte kan få motsvarande erbjudande som företagare, förklarar han och tillägger:

– Den stora utmaningen där är att man utmanar traditionella affärsmodeller, olika delar av det egna företaget måste samarbeta på ett nytt sätt.