Överföring av domännamn

Överföring av domännamn betyder att man byter administration av sitt domännamn från en Registrar till en annan. Överföring till Telia innebär att vi sköter förnyelsen av ditt domännamn och att det är till oss du skall vända dig vid administrativa frågor.

Överföringar ska föregås av ett medgivande från den som äger domännamnet. Medgivandet sker genom att en s.k. auktoriseringskod hämtas hos din nuvarande Registrar. För en del ccTLD:er (country code top level domains) krävs annan form av autentisering (se nedan).

Så här gör du:

  1. Gå till ordersidan.
  2. Välj Överför domännamn.
  3. Fyll i ditt domännamn tillsammans med auktorisationskoden som du fått av nuvarande Registrar.
  4. Ange kontaktuppgifter, granska fakturauppgifterna, läs och godkänn registreringsvillkoren, klicka sedan på Köp när du är klar med ordern.

Är du redan kund, så här gör du:

  1. Logga in på kontrollpanelen för domännamn.
  2. Klicka på Abonnemang.
  3. För musen över Extra domännamn och klicka sedan på Överför domännamn.
  4. Fyll i ditt domännamn tillsammans med auktorisationskoden som du fått av nuvarande Registrar.
  5. Granska fakturauppgifterna, läs och godkänn registreringsvillkoren, klicka sedan på Köp när du är klar med ordern.

Överföringen sker med automatik. Undantag finns för EU-domäner. För dessa domännamn krävs särskild hantering. Se nedan.

Du kommer i de allra flesta fall (beroende på TLD) att erhålla ett e-brev med besked om förestående överföring (från CORE och/eller Eurid). Du behöver acceptera överföringen genom att svara jakande på detta. För .SE-domäner så sker överföringen omedelbart, men för andra toppdomäner kan den ta olika lång tid, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att TLD-Registryt har bekräftat genomförandet.

Du kommer som ny kund att erhålla ett mejl med besked om inloggningsuppgifter till kontrollpanelen.

Gå till Domänhanteraren som du hittar i sektionen Domännamn & DNS för att kontrollera statusen eller ändra namnservrar (använd hjälpen för ytterligare anvisning).

För samtliga domännamn (utom .SE, där ingen förnyelse sker) innebär överföringen en kostnad eftersom denna samtidigt genererar en "förnyelse". Registreringsperioden kommer att förlängas ett år, och därför kommer förfallodatum att förändras samt att kostnaden för detta kommer att vara ett år.

EU-domän
Ingen auktorisationskod krävs. Ett bekräftelsemejl kommer att skickas från Eurid (TLD-Registry för EU-domäner). Överföringen godkänns genom att svara jakande på mejlet och genomförs när Eurid fått ett svar.

Våra webbtjänster
Telia DNS