Kom igång som administratör

Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör.

Installera appen

I den här guiden går vi igenom hur du som administratör använder appen för att administrera er Touchpointlösning.

Du kan också använda adminwebben för att administrera lösningen. Där hittar du samma funktionalitet som i appen samt ytterligare funktioner för att hantera lösningen. Exempelvis kommer du åt alla användares inställningar och inställningar för hur svarsgruppernas köer ska fungera.
Du hittar adminwebben på http://tpadmin.telia.se

Använd Startsidan

På startsidan ser du din hänvisningsstatus (om din organisation har detta tillval), samt om du är in- eller utloggad i dina svarsgrupper. 

Ställ in hänvisning (tillval)

Välj Tillgänglig för att ta emot samtal, eller välj en annan hänvisning så att den som ringer får veta varför du inte svarar.

Om du väljer en annan hänvisning än tillgänglig så kommer den som ringer in att mötas av ett besked som säger varför du inte är tillgänglig och när du är tillbaka. Därefter kommer den som ringer att kopplas till din röstbrevlåda.

 1. Klicka på Hänvisning i huvudmenyn eller på statusikonen upp i högra hörnet.
 2. Välj din aktuella status: Tillgänglig, Möte, Lunch, Tillfälligt ute, Gått för dagen, Åter, Ledig, eller Sjuk. Appen föreslår en sluttid för de statusar som indikerar att du inte är på jobbet, men du kan själv ställa in den exakt (om du angett Sjuk så kan du välja att inte ange sluttid).
 3. Om du har ett fast telefonnummer, så kan du välja att låta samtal gå fram till din mobil även när du lagt in en status som inte är Tillgänglig. För att göra detta använder du skjutreglaget som dyker upp längst ned på skärmen.

Logga in och ut ur Svarsgrupp

Logga in för att ta emot samtalen som rings till svarsgruppen.

 1. På startsidan ser du vilken/vilka grupper du är in- eller utloggad i.
 2. Logga in genom att dra skjutreglaget bredvid gruppnamnet till höger.
 3. Logga ut genom att dra skjutreglaget till vänster.

Schemalägg öppettider för Svarsgrupp

Bestäm när svarsgruppen ska vara tillgänglig för samtal.

 1. Klicka på Svarsgrupper
 2. Klicka på den grupp du vill schemalägga (här ser du status för de olika grupperna samt tidigare inlagt schema).
 3. Klicka på Ställ in öppettider.
 4. Klicka på den dag du vill schemalägga och ange de tider ni Öppnar och Stänger, samt mellan vilka tider ni har Lunchstängt (hoppa över detta om ni inte har lunchstängt). Om du vill ställa in att ni har stängt en dag tar du bort den dagens öppettider genom att klicka på krysset som finns till höger om öppettiden.
 5. Klicka på Spara

För att dina inställningar ska slå igenom måste schemat vara aktivt. Om schemat är inaktivt så aktiverar du det genom att flytta skjutreglaget där det står Schema inaktivt, så du
får det en grön färg.

Tips: Under svarsgruppens inställningar ställer du in vad som ska hända när svarsgruppen är stängd.

Ändra dagens öppettider

 1. Klicka på Dagens öppettider.
 2. Klicka på Öppettider, nu kan du ändra tidsangivelsen. Ändringen påverkar inte veckoschemat utan endast den aktuella dagen.

Helgdagar och avvikande öppettider

När ni t ex ska ha semesterstängt eller julledigt kan du använda denna funktion. Svarsgruppen kommer då vara stängd under den tidsperiod som du anger.

 1. Klicka på Lägg till längst ned på schemasidan.
 2. Ange namn, t. ex. ”Julafton”.
 3. Dra skjutreglaget till Hela dagen så det blir grönt om ni ska ha stängt hela dagen. Ange annars vilka tider som gäller.
 4. Ange datum.
  Klicka på Spela in besked om du vill tala in ett besked som spelas upp när någon ringer in till svarsgruppen under tiden den är stängd.
 5. Klicka på besked om du vill spela in ett besked som spelas upp för inringare under den aktuella perioden.
 6. Klicka på Spara. Nu syns detta i listan med avvikande öppettider.
  Om du inte spelar in ett besked kommer inställningen för stängd svarsgrupp att styra vad som händer under den avvikande öppettiden.

Logga in/ut medlemmar ur svarsgrupp

 1. Klicka på Svarsgrupper.
 2. Klicka på svarsgruppen du vill administrera. I listan med gruppmedlemmarna och deras inloggningsstatus kan du logga in medlemmar genom
 3. att skjuta reglaget så att det får en grön färg.

Fördelning av inkommande samtal

Inkommande samtal till svarsgruppen kan fördelas på två sätt:

 • Slumpmässigt – Ett inkommande samtal fördelas slumpmässigt ut till en eller ett par medlemmar i svarsgruppen.
 • Prioordning – Ett inkommande samtal fördelas enligt en priolista. Det går först till den/de medlemmar som står högst upp i listan, därefter till nästa.

Du ställer in hur samtal ska fördelas genom att klicka på Inkommande samtal på svarsgruppssidan.

Om du vill ändra ordningen det ringer på medlemmarna i en svarsgrupp med prioordning kan du klicka på Ändra ringordning i menyn längst ned på svarsgruppssidan. OBS denna inställning är endast tillgänglig om du valt Prioordning på inkommande samtal.

Genom att klicka på Ringer samtidigt på kan du ställa in hur många svarsgruppsmedlemmar det ska ringa på samtidigt vid inkommande samtal till svarsgruppen.

Tillgång till röstbrevlåda

Som standard kopplas samtal till en röstbrevlåda om svarsgruppen är. Du måste ange vilka personer i organisationen som ska ha tillgång till röstbrevlådan för att någon ska kunna lyssna av den.

 1. Klicka på Svarsgruppsinställningar i den svarsgrupp du vill ändra.
 2. Scrolla ner till Tillgång till röstbrevlåda.
 3. Klicka på Välj användare (Iphone) eller Lägg till/ta bort (Android)
 4. Välj de användare som ska ha tillgång till röstbrevlådan. De som har tillgång till röstbrevlådan kommer få ett SMS när någon lämnar ett meddelande i röstbrevlådan.

Överför samtal

För att överföra ett inkommande samtal till en kollega.

 1. Besvara ett inkommande samtal.
 2. För Android: Klicka på knappen Överför samtal för att komma till telefonboken.
  För iPhone: Öppna Touchpoint-appen för att komma till telefonboken.
 3. Välj den du vill skicka samtalet till och klicka på Överför direkt.
 4. Vänta till dess att du hör ett pip som indikerar att samtalet
 5. har kopplats.
 6. Lägg på.

Överför samtal med uppringning

Om du vill ringa upp personen du ska koppla till först.

 1. Klicka på namnet på den du vill överföra till istället för Överför direkt.
 2. Välj Ring och överför direkt i vyn du får upp. Du får nu prata med personen du ringt upp innan du överför samtalet.
 3. Om du efter samtalet vill slutföra överföringen klickar du på röd lur, om du vill gå tillbaka till det första samtalet trycker du stjärna, och därefter återtar du det parkerade samtalet.

Tips! Om du vill föra över ett samtal till någon som inte finns i din kontaktbok kan du trycka på lur längst ned och skriva in numret till den du vill överföra till. Därefter hanterar du samtalet enligt punkt 3 ovan.

Se kollegors status i appens telefonbok (tillval)

Du kan välja att se hänvisningsstatusen och telefonstatus (ledig/upptagen) på de kollegor du oftast kopplar samtal till redan i telefonboken. Som standard visas hänvisningsstatus på de 15 första användarna i telefonboken. Så här gör du för att visa hänvisningsstatus på fler användare:

 1. Klicka på Telefonbok på appens startsida.
 2. Klicka på frågetecknet bredvid den användare som du vill se status på. Du kan maximalt se status på 50 st användare.
 3. Om du vill sluta visa status på en användare så går du in under favoriter och tar bort användaren därifrån.

Ange nummer som ska visas när du ringer ut

Välj vilket nummer du vill visa för mottagaren.

 1. Klicka på Inställningar (på appens startsida).
 2. Klicka på Utgående samtal.
 3. Du kan välja mellan att visa följande nummer:
 • Ditt mobilnummer
 • Ditt fasta nummer (om du har något)
 • Företagets presentationsnummer (om ni har något)
 • Nummer från de svarsgrupper du är medlem i

Aktivera vidarekoppling

Du kan tillfälligt vidarekoppla dina inkommande samtal till en annan telefon.

 1. Klicka på Inställningar (på appens startsida).
 2. Klicka på Vidarekoppling till annat nummer.
 3. Dra skjutreglaget till höger och fyll i det telefonnummer som du vill vidarekoppla dina samtal till.
 4. Klicka på Spara.

Spela in besked

Du kan spela in ett antal olika besked som spelas upp vid olika händelser. T. ex. välkomst- och köbesked.

 1. Klicka på Svarsgrupper i huvudmenyn. Om du har flera svarsgrupper klickar du på den svarsgrupp som du vill spela in besked för.
 2. Klicka på Spela in/välj besked längst ner på sidan.
 3. Välj det besked du vill spela in.
 4. Klicka på plustecknet i iPhone eller knappen Nytt besked i Android.
 5. Klicka på Starta inspelning.
 6. Tryck på Stopp när du spelat in ditt besked. Nu kan du lyssna på din inspelning. Om du inte är nöjd trycker du på Spela in nytt. Om du är nöjd trycker du på Ladda upp eller Ladda upp och använd.
 7. Om du väljer Ladda upp och använd så ersätter du direkt det befintliga beskedet med det du spelat in. Om du väljer Ladda upp så läggs beskedet till i listan över besked som du kan välja att använda.

Vid hänvisning - vidarekoppling till telefonist

Om du inte kan besvara ett samtal (på grund av att du är hänvisad eller inte kan svara) kan du använda funktionen ”Vid hänvisning” för att samtalet ska kopplas vidare till en svarsgrupp i organisationen.

När du aktiverar funktionen kommer den som ringer dig att få välja mellan att bli kopplad till telefonist (det vill säga en svarsgrupp i er organisation) eller att dröja kvar för att komma till din röstbrevlåda.

OBS: För att du ska kunna använda funktionen måste din företagsadministratör ha aktiverat funktionen i adminwebben (det gör hen under växelinställningar)

För att använda funktionen gör du enligt följande:

 1. Klicka på inställningar på appens startsida.
 2. Scrolla ner till funktionen ”Vid hänvisning”. Här ser du också den svarsgrupp som samtal vidarekopplas till om du aktiverar funktionen.
 3. Välj ”Ja” för att aktivera funktionen.

Lyssna av din röstbrevlåda

Du kan ringa och lyssna av din röstbrevlåda genom att ringa 233 (i Sverige) och +46 70 613 92 33 (när du är utomlands).

Medan du lyssnar på dina meddelanden så kan du:

Trycka 1 för att hoppa bakåt till föregående meddelande.
Trycka 2 för att repetera det meddelande du lyssnar på Trycka 3 för att hoppa framåt till nästa meddelande.
Trycka 7 för att radera ett meddelande.

Lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda

Du kan ringa och lyssna av svarsgruppens röstbrevlåda genom att ringa: 933 (i Sverige) och +46 70 613 99 33 (när du är utomlands).

För att lyssna av röstbrevlådan behöver du en pinkod.

Information om vilken pinkod du och dina kollegor ska använda finns i appen, under respektive svarsgrupp.

Aktivera menystyrning (Tillval)

För att aktivera din menystyrning måste du först ladda upp ett välkomstbesked. Välkomstbeskedet bör innehålla information om vilka knappval inringaren kan göra.

 1. Klicka på Menystyrning i huvudmenyn
 2. Klicka på Spela in välkomstsbesked
 3. Klicka på Starta inspelning för att starta inspelningen. I inspelningsvyn så ser du de olika knapptryckningarna som inringaren kan göra. Välkomstbeskedet bör innehålla information om dessa till inringaren (t.ex. ”Hej och välkommen till Nisses Rör, för att komma till receptionen tryck 1, för att komma till…”). Det bör vara tyst runt omkring dig när du spelar in.
 4. Tryck på Stopp när du spelat in ditt välkomstbesked. Du kan nu lyssna på inspelningen. Om du inte är nöjd trycker du på Spela in nytt. Om du är nöjd trycker du på Ladda upp och aktivera menystyrningen.
 5. Efter att du valt Ladda upp och aktivera så laddas beskedet upp. Det kan ta en stund beroende på hur långt beskedet är och vilken uppkoppling du har.
 6. Nu är du klar. Din menystyrning kommer att börja fungera inom ett par minuter.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!