Koppla in fler telejack

I nya fastigheter har Telia normalt kopplat in ett enda telejack. Här kan du läsa hur du själv kan installera fler. Har du bredband är det viktigt att det är kopplat från första telejacket annars finns det risk för störningar i bredband. Om du endast vill flytta ditt bredband är det bäst att använda en längre nätverkskabel från din bredbandsrouter till din dator.

Tycker du det är svårt eller får problem kan du få hjälp genom att beställa Telias installationshjälp.

  1. Skruva bort fästet på jacket.
  2. Telefonkabeln innehåller ledare. Sätt ena ledaren i den övre utgående högra kontakten och den andra ledaren i den övre utgående vänstra kontakten.
  3. Koppla den utgående telefonkabeln vidare till nästa telejack. Se bild nedan hur det ska se ut när du kopplat in på rätt sätt.
  4. Skruva fast fästet på telejacket igen.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT