Hantera rapporter

  1. Klicka på rubriken Konfigurationer och rapporter och därefter på Användare. Under rubriken Rapporter klickar du på Brandväggarna och ser då en lista på dina brandväggar.
     

  2. Klicka på Regler i menyn och välj vilken brandvägg som du vill se regler för. Klicka på Hämta.

  3. Nu visas en lista på alla aktiva regler.

  4. Du kan också se fördjupad information om olika Objekt. Klicka på Objekt i vänstermenyn. Nu kan du för respektive brandvägg välja att se information av olika slag i en ny rullgardinsmeny. Till exempel väljer du Host enligt nedan och får information om Host.

  5. Klicka på Routertabell. Välj önskad brandvägg i rullgardinsmenyn och klicka på Hämta. Nu visas routertabeller som är konfigurerade i den valda brandväggen.

  6. Klicka på VPN-rapporter. Välj önskad brandvägg i rullgardinsmenyn och klicka på Hämta. Nu visas VPN som är konfigurerade i den valda brandväggen. Genom att klicka på Välj för respektive VPN så kan du se detaljerad information om den aktuella VPN-förbindelsen.

  7. Välj Nedladdningsbara loggar, därefter brandvägg och önskad logg-typ. Klicka sedan på Hämta. Nu visas en tabell nedan med aktuella loggar som du kan ladda ned i *.gz format. Ladda ned önskad logg-fil till din dator. Packa upp den med t.ex. ett program som WinZip. Nu kan du t.ex. öppna loggen i Excel och studera loggen.

  8. För att göra en URL-filtering, välj URL-filtrering, sedan önskad brandvägg (om du har flera). Klicka på Hämta. Nu visas inställningarna som gäller för vald brandvägg. Under flikarna Black list respektive White list kan du välja att blockera eller öppna för vissa URL:er som Ni vill ska undantas från det uppsatta regelverket.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT