Guide för driftstatus och övervakning

Syftet med guiden är att du som kund ska kunna navigera dig igenom kundgränssnittet för Incident och Change i MyBusiness.

Vid inloggning visas första sidan på ditt konto. För att hitta information om övervakning så klickar du på Support

Klicka sedan på Driftstatus

Driftstatus (under Support) finns information om Övervakning av tjänster

Pågående underhållsarbeten visas när och om det finns några att visa. Här ser du då information så som

 • Tidsperioden för när planerat arbete genomförs
 • Vart arbetet genomförs
 • De produkter/ tjänster som påverkas
 • Anläggnings-ID

Under Status på produkt och tjänster visas alla produkter och tjänster som är kopplade till avtalet

 • Ett kryss visas vid eventuell störning på produkt/tjänst
 • En bock visas vid pågående ärende

Incidentinformation visas idag för följande produkter/ tjänster

 • Datanet
 • Datanet LAN
 • Telia WAN
 • Prolane
 • Telia DDos Protection
 • Mobilt företags Nät
 • Telia CallGuide (endast agentstatus och kundinitierade ärenden)

Om du klickar på en produkt visas en dashboard med Störningar och Ärenden. Längst ner till vänster visas information om ärenden som finns på en produkt eller tjänst. Informationen som visas är

 • Ärende referens
 • Produkt-ID
 • Tiden när ärendet ändrades senast

Om det finns störningar på produkten eller tjänsten så visas detta under Störningar. Fem störningar visas per sida. För varje störning visas information om

 • Var störningen finns
 • Teknologi som är påverkat
 • Starttid för störningen
 • Beräknad klar-tid
 • Typ av störning

Under Driftstatus för Callguide visas även Agentstatus. Här visas statistik som

 • Inloggade agenter
 • Agenter i samtal
 • Totalt antal samtal

Från Driftstatussidan kan du få ytterligare information genom att klicka på ärendet.

Informationen som visas är

 • Status på ärendet (exempel Inväntar svar med ett gult trafikljus)
 • Allmänt ärende beskrivning (exempel Node Unreachable)
 • Ärende referens (exempel CS1577591)
 • Produkt-ID
 • Produktkategori
 • Ärendetyp
 • Egen ärendereferens (om kunden har det)
 • Tidpunkt ärendet kom in
 • Adress
 • Problemets omfattning
 • Om ärendet är stängt
 • Diversity Label
 • Påverkan (dignitet på påverkan, storlek)
 • Installationsadress
 • Länk till SLA information (se nästa bild)

Om du klickar på Visa SLA Information så visas information om avtalad SLA

Det som visas är

 • Planerat datum/tid när ärendet är klart
 • Återstående tid av SLA
 • Avtalade servicetider kopplat till ärendet

Längst ner under ärendesidan visas en händelselogg. Både kund och Telia kan lägga till information i händelseloggen. Här visas

 • Dokument som är uppladdade
 • Senaste händelser/dialog om ärendet
 • Varje händelse innehåller följande information
   • Datum och tid händelsen loggades
   • Vem som har svarat/skickade in händelsen
   • Innehållet/kommunikation i händelsen

Längst ner i ärendet visas

 • Information om kontaktpersoner hos kunden.
 • Information om ärendet är system-genererat eller om det är en person som har initierat det
 • Här visas även uppgifterna till kontaktpersonen hos kunden
 • Under rubriken Problem upplevs av finns referens till vem som har skickat in ärendet

Under rubriken Driftstatus finns information om Pågående underhållsarbeten, här visas Change/Planerade arbeten.

Om du klickar på Se alla planerade arbeten visas detaljerad information om pågående underhållsarbeten så som

 • Start- och stopptid
 • Platsen där arbeten genomförs
 • Anläggnings ID
 • RFC (Request for Change) nummer
 • Status på arbeten

Om du klickar på Visa mer visas External information och Typ (vilken produkt som påverkas)

Incident och Change information visas även under Se driftstörning för specifikt abonnemang

Driftstatus for specifikt abonnemang finns 4 olika val

 • Mobiltelefoni
 • Driftkarta mobila nätet
 • Fast bredband
 • Driftkarta fasta nätet

Vi kommer nu titta närmare på vad du kan se under respektive val

Under Mobiltelefoni visas fält där du kan skriva in mobilnummer. Fyll i ditt mobilnummer för att få driftstatus för ditt specifika mobilabonnemang.

Under Driftkarta mobila nätet går det att söka efter driftinformation på geografiskt område samt vilket typ av nät det gäller, 2G, 2G+, 3G eller 4G

Under Fast bredband kan du felsöka ditt bredband genom att fylla i organisationsnummer, INT-nummer samt bostadsföreningsnummerför att se aktuell driftstatus

Under Driftkarta fasta nätet kan du via kartan söka på tjänster eller områden och få information om det pågår eller finns planerade arbeten

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT