Formulärstyrd ändringsbegäran

Formulärsstyrda beställningar kontrolleras av en erfaren tekniker innan regelförändringen genomförs i brandväggen.

 1. En ändringsbegäran kan innehålla många olika ändringar. Innan en ny ändringsbegäran kan läggas måste tidigare ändringsbegäran blivit utförd med status ”Rapporten uppdaterad”. Klicka på Ändringsbegäran och Hantering av Ändringsbegäran i vänstermenyn. Här kan du hämta status information om alla lagda ärenden. Gör önskade val och klicka på Hämta. Nu visas statusen för de ärenden och den brandvägg du valt att få information om. Vill du se detaljer angående den aktuella ordern så klicka på Välj.
   

 2. Klicka på Ny ändringsbegäran. Välj regelförändring om det är det du vill beställa samt välj vilken brandvägg som beställningen avser. Klicka på Välj. Om du får ett  felmeddelande när du försöker lägga en ny ändringsbegäran så behöver du göra en felanmälan. Denna order har statusen Utförd vilket innebär att beställda ändringar är implementerade i aktuell brandvägg men statusen har inte blivit uppdaterad korrekt i portalen. Du kan inte lägga nya beställningar avseende ändringsbegäran förrän statusen är ”Rapporten uppdaterad”.

 3. Nu visas en sida från vilken man kan hantera en beställning på olika sätt. Klicka på Ändra.

 4. Ett nytt fält visas på sidan. Klicka på Lägg till ny regel.

 5. Vi börjar med att definiera de objekt och nät som ska definieras som Källa. Du kan själv skapa egna objekt genom att klicka på Skapa objekt. Därefter kan du välja att addera de objekt eller nät som regeln ska handla om. Gör det och klicka därefter på Nästa.

 6. Nu visas de valda objekten/näten för Källa. Nu ska du välja önskade objekt och/eller nät avseende Destination. Gör det och klicka på Nästa.

 7. Nu har du pekat ut trafikväg mellan Källa och Destination samt angett berörd tjänst (protokoll). Nu ska du definiera om trafiken ska accepteras, avvisas, droppas eller krypteras. I exemplet väljer vi att acceptera trafik enligt den uppgjorda regeln. Klicka därefter på Nästa.

 8. Här kan du välja olika tillval. Vilka som kan väljas beror på vilken version av Telia Firewall du har. Loggning är default avstängd per regel. URL-filtrering, antivirus, attackblockering (IDP) kan enbart beställas om du har tillgång till de funktionerna i din tjänst.
   

 9. För att defineriera regelns NAT (Firewall Base), markera NAT och klicka på Definiera NAT. Fyll i uppgifterna och klicka sedan på Godkänn. Om NAT har definierats så är rutorna Källa, Destination ifyllda med din information, åtgärd säger "Accept" samt tillval läser "NAT".

 10. Om du har Firewall Premium så är användargränssnittet lite annorlunda när du definierar en NAT-regel.
  1. Klicka på fliken Nat regel och därefter exempelvis på Lägg till ny statisk NAT-regel.
  2. Definiera regelns original destination. Välj Objekt och klicka på Hämta. Nu visas redan inlagda objekt. Välj önskat eller skapa ett nytt. Klicka på Nästa när du valt objekt.
  3. Definiera regelns objekt för översättning. Välj Objekt och klicka på Hämta. Välj eller skapa eget önskat objekt. Klicka på Nästa.
  4. Nu är regeln definierad och klar. Klicka på Godkänn.
  5. Nu indikeras att NAT-regeln finns enligt den grönmarkerade raden.
 11. Här kan du skriva en kommentar för att t.ex. mer i detalj beskriva syftet med regeln. Texten syns i regelverket. Klicka på Nästa.

   

 12. Nu listas befintliga regler som finns för den aktuella brandväggen sedan tidigare. Ange i vilken prioriteringsordning den nya regeln ska ha i förhållande till befintliga regler. Markera var du vill att den nya regeln ska hamna. Klicka därefter på Nästa.

 13. Nu visas en sammanfattande bild på din beställning. Om du är nöjd med den så klickar du på Godkänn.

 14. En ny sida visas. Klicka på Spara för godkännande. Om ni vill så kan man låta en huvudadministratör på företaget godkänna alla lagda beställningar innan ni i nästa steg skickar beställningen till Telia för införande. Grundinställningen är att du direkt går vidare och skickar beställningen för implementering enligt nästa steg.
   

 15. Nu klickar du på Spara och skicka till utförande. Nu kommer Telias tekniker att ta emot din beställning direkt och implementera din beställning.

 16. Nu är beställningen lagd och statusen som visas i Surf Manager för den aktuella beställningen är enligt bilden nedan.

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT