Applikationskontroll

 1. När du har loggat in i Surf Manager så visas en lista på Era befintliga brandväggar i Telia Firewall. Här kan du för välja en av dessa brandväggarna och gå vidare skicka in ändringsbegäran för t.ex. din brandväggsregler, VPN LAN-LAN, URL-filtrering, Applikationskontroll m.m. Fältet Kommentar är initialt tomt. Du kan klicka på det och döpa den aktuella brandväggen till vad du vill där.

  befintligabrandvaggar
 2. När du nu klickar på Skapa ändringsbegäran så öppnas en ny sida. På denna sidan definierar du en eller flera Ändringar och skickar sen in dem till Telia för implementering. Sidan innehåller lite olika valmöjligheter. De beskrivs nedan:

  Leveranssätt
  Här måste du ange leveranssätt. Valen som finns här är anpassade för beställning av vanliga brandväggsregler. Normalt är att välja Leveranssätt: Nästa arbetsdag. Det ingår i tjänsten. Valen som finns är främst relevanta vid ändring av brandväggsregler.

  Brandvägg
  Ange vilken av dina brandväggar ändringen avser

  Föremål för ändring
  Ange vilken typ av ändringsbegäran det gäller. Vad som visas i listan är beroende av vilka tillvalstjänster du har beställt.

  Typ av ändring
  Här kan du välja mellan Lägg till, Ändra eller Ta bort. Det indikerar vad beställningen handlar om.

  Uppgifter om ändringen
  Detta är ett fritext fält i vilket du anger information om den aktuella brandväggsregeln som du vill lägga till, ändra eller ta bort. Var noga med att ange all teknisk information som behövs för att implementera ändringen. Du ska bara beskriva en (1) ändringsbegäran här.

  Sänd in bilaga
  För vissa beställningar så vill vi ibland få in kompletterande dokumentation för att kunna implementera den önskade förändringen. Här kan du bilägga den.

  andringsbegaranbrandvagg
 3. Lägg till ändring och Sänd begäran
  Vill du i samma beställning skicka in flera ändringar avseende flera brandväggsregler klicka då på knappen Lägg till Ändring. Nu kan du addera ytterligare. När du är klar skickar du in alla ändringar samtidigt genom att klicka på Sänd begäran.

  Kvittenser och status på ändringar
  I Surf Manager kan du närsomhelst logga in och se statusen på beställda ändringar. I samband med att en beställd ändring införs och klarmarkeras av Telia i Surf Manager så skickas en notifiering via e-post till personen som beställt ändringen. E-postadressen som kvittensen skickas till kan du justera direkt i Surf Manager genom att klicka på visad e-postadress och direkt ändra den.

  kvittens
 4. Blockera kategorier

  I samband med beställning av applikationskontroll väljer Ni att blockera kategorierna nedan. Därefter finns möjligheten att beställa detaljerade öppningar av specifika applikationer via kundportalen Surf Manager.
  För detaljerad information om applikationskontroll och vilka filterkategorier och applikationer som hanteras så kan ni läsa mer på Appwiki som är nåbart i PC-klienten (SmartDashboard). För att se vilka aktiva applikations-filter som är påslagna använd PC-klienten SmartDashboard. För mer avancerade möjlighet att se och följa händelser så rekommenderas tillvalstjänsten Händelselogg vilken ger fler analysmöjligheter med hjälp av PC-klienten SmartEvent. Se separat guide för SmartConsole/SmartEvent. Ändringsbeställningar avseende Applikationskontroll via Surf Manager gäller normalt enbart aktivering/avaktivering av de valbara huvudkategorierna/paketen som beskrivs ovan. Om avancerade önskemål finns i övrigt avseende kundunik anpassning av inställningar för applikationskontroll så Erbjuds det som Konsulttjänst.

  Följande kategorier kan du välja att blockera:

  Kritisk risk (Critical risk)
  Blockering av applikationer med kritiskt hög risknivå.
  Se här: http://appwiki.checkpoint.com. Klicka på Show filters.

  Hög risk (High risk)
  Blockering av applikationer med hög risk nivå.
  Se här: http://appwiki.checkpoint.com. Klicka på Show filters.

  Fjärrkontroll (Allows remote control)
  Blockera applikationer som möjliggör för en fjärranvändare att ansluta sig till en annan användares dator och ta kontroll som om de satt direkt bakom datorn.

  Anonymisering (Anonymizer)
  En tjänst som förhindrar publika webb sajter att se en användares IP- adress. Tjänsterna används för att förhindra att t.ex. någon använder en företagsdator för att nå en viss sida som strider mot företagets policy. I hemmet kan de förse privatpersoner med olika typer av anonymitet och skydda den personliga integriteten.

  BitTorrent
  BitTorrent är ett protokoll för fildelning (peer-to-peer, P2P). Ett sätt att distribuera stora mängder data utan att den ursprungliga utdelaren själv behöver äga hårdvara, lagring och bandbredd. En person som laddat ned program via BitTorrent delar normalt också alltid ut vilket gör att distributionen bli effektiv.

  Fildelning & lagring (File Storage & Sharing)
  Delning av lagring och filer. Fildelningsapplikationer innebär publik eller privat delning av data på användarens dator på ett nätverk med olika grad av accessrättigheter. Nätverkat kan vara lokalt eller ett publikt Internet. Fildelning gör det möjligt för flera användare att använda samma fil genom att kunna t.ex. läsa, ändra, kopiera eller skriva ut. Om Ni på företaget använder fildelning med t.ex. Microsofts Sharepoint så måste Ni beställa öppning av just de applikationerna separat om Ni väljer att blockera denna övergripande kategori. Andra kända lagringstjänster som t.ex. Dropbox, Google Drive och andra liknande blockeras också av denna kategori.

  Hög bandbredd (High Bandwidth)
  Applikationer som använder mycket bandbredd på nätverket. Detta innebär inte att applikationen är bra eller dålig. Den kan dock skapa extremt hård belastning på nätverket om många användare använder applikationen.

  P2P fildelning (P2P File Sharing)
  Peer to peer (P2P). Ett P2P baserat datornätverk är ett nätverk som baseras på att man delar dator- och nätverkskapacitet med deltagarna i nätverket istället för att låta ett fåtal servrar hantera många användare. P2P nätverk finns för många syften och kan påverka ett företagsnätverk negativt. Att använda det för fildelning är vanligt och även för realtidstrafik för t.ex. telefoni.

  I samband med beställning av applikationskontroll väljer Ni att blockera kategorierna ovan. Därefter finns möjligheten att beställa detaljerade öppningar av specifika applikationer via kundportalen Surf Manager.
  För detaljerad information om applikationskontroll och vilka filterkategorier och applikationer som hanteras så kan ni läsa mer på Appwiki som är nåbart i PC-klienten (SmartDashboard), eller http://appwiki.checkpoint.com.

  Applikationskontroll

Spara eller dela den här guiden

Ange din e-post så mejlar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.emailStatusMessage}}

Ange ditt mobilnummer så skickar vi en länk till den här guiden.

{{shareGuideController.model.smsStatusMessage}}

SÖK SUPPORT