Försäkringsanmälan

Har din mobiltelefon fått en skada eller blivit stulen? Här hittar du information om Telia Försäkring och hur du gör för att anmäla ett försäkringsärende.

Har din hårdvara blivit skadad eller gått sönder behöver du lämna in den till en Teliabutik eller en reparatör som är godkänd av Telia för att nyttja din försäkring hos oss. Det går också bra att göra en serviceanmälan online om du inte har möjlighet att besöka någon av våra butiker.

Börja med att göra en försäkringsanmälan och skapa sedan ett serviceärende eller lämna in din hårdvara för reparation. Försäkringsersättning får du genom reparation av produkten och går den inte att reparera ersätts du med en utbytesprodukt.

Har din mobiltelefon blivit stulen eller försvunnit kan du spärra abonnemanget via MyBusiness eller genom att kontakta vår kundservice. Gör sedan en polisanmälan och notera ärendets diarienummer. Diarienumret samt mobiltelefonens IMEI-nummer behöver du vid en försäkringsanmälan och om du vill stöldspärra din enhet.

Vid frågor rörande en skadeanmälan kan du kontakta vår försäkringsmäklare Willis AB som administrerar skadeanmälningarna på uppdrag av försäkringsgivaren.

Telefon:08-463 89 50

E-post:
teliaforsakring@willis.com

Telia Försäkring täcker:

• Olyckshändelser, exempelvis fukt och tappskador 
• Stöld, rån och överfall
• Inbrott i låst lokal eller bil
• Förlust
• Brand, blixt och överspänning
• Otillåten användning

Telia Försäkringen täcker inte:

• Slitage och ålderskador
• Fel som uppstår på grund av felaktigt användande
• Om du själv försöker laga mobilen
• Garantiåtaganden och säljarens ansvar enligt köplagen
• Stöld ur olåst bil eller olåst lokal

Vill du hellre prata med oss?

Om du inte hittar det du söker, kan du slå en signal till oss istället. Vi finns här och svarar på dina frågor måndag till fredag klockan 08–18.