ERSÄTTNING EFTER AVBROTT

Du som har haft fel på telefoni eller bredband har rätt till ersättning om felet omfattas av våra allmänna villkor. Önskemål om ersättning ska framställas inom skälig tid (två månader) och en förutsättning är att du först felanmält din tjänst. Ersättning krediteras på nästkommande faktura.

{{ loadingError }}

Ersättning

Ditt ärende har skickats

Din fråga är nu skickad till Kundservice och kommer inom kort bli behandlad av en av våra Kundservicemedarbetare.

Följ ditt ärende här: {{responseLink}}

Ärendetyp
{{category}}
Ärendenummer
{{resopnseNumber}}
{{field.title}}
{{field.value}}