ICT – vad är det?

Information and communications technology (ICT) är den infrastruktur och de komponenter som gör det möjligt för människor och verksamheter att interagera i den digitala världen. Men för att greppa vidden av konceptet behöver man förstå att helheten är större än summan av delarna. Det är i den kreativa tillämpningen som den riktiga potentialen finns.

Begreppet ICT används ibland synonymt med it, men generellt sett syftar man till en bredare och mer omfattande lista av alla komponenter som relaterar till data och digitalteknik. Det innefattar även gammal teknik som fasta telefoner, radio och tv som används tillsammans med moderna lösningar som exempelvis AI och robotteknik.

I dagens samhälle är ICT ständigt närvarande i väldigt mångas liv. För oss i Sverige är ICT på många sätt en viktig kugge för det vardagliga livet, och är på stark frammarsch i utvecklingsländerna. Världen över är det idag över tre miljarder människor som har tillgång till internet och av dessa är det ungefär åtta av tio som har tillgång till mobiltelefoni och smartphones.

Den digitala eran

ICT har förändrat väldigt mycket av det vi gör i grunden; hur vi arbetar, kommunicerar och hämtar information. Utvecklingen har skett stegvis, från att datorer kunde svara i telefon och dirigera dem till rätt person, till att vi nu ser att AI kan hantera vissa ärenden på ett mer effektivt sätt än en människa. Men trots att vi redan har sett en fantastisk utveckling befinner vi oss bara i början av den digitala eran. Tillgången till uppkoppling med hög hastighet, molntjänster, sakernas internet (IoT) och nya verktyg för dataanalys påskyndar digitaliseringen.

Det är ett säkert antagande att säga att ICT kommer möjliggöra tjänster vi inte kan föreställa oss, och att tekniken kommer att få en allt större påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

En ny affärslogik

Digitaliseringen ger upphov till en helt ny affärslogik som förändrar hur företag och organisationer skapar värde för kunder och medborgare. Synen på möjligheterna med digital transformation skiljer sig mellan olika branscher, men rör i huvudsak tre olika områden: attrahera nya kunder, differentiera sig från konkurrenter och skapa nya intäktskällor. Från att automatisera affärsprocesser till att minska kostnader till big data-revolutionen där organisationer kan omsätta stora mängder data till insikter som bidrar till att skapa nya produkter och tjänster. ICT möjliggör exempelvis en mer kundanpassad näthandel och smarta digitala tjänster inom sjuk- och hälsovård.

Telia är marknadsutmanare inom ICT

Med en bred portfölj inom ICT-tjänster med lösningar för stabil, säker och snabb uppkoppling kan Telia hjälpa företag och organisationer att skapa värde av digitaliseringens möjligheter. I portföljen ingår alla de verktyg en modern verksamhet behöver för att samarbeta och för att koppla produkter och tjänster mot IoT utan att investera i dyr it-utrustning som kräver underhåll.

Telia kan även ge råd kring hur en digital transformation både kan förenkla och effektivisera processer, men även för att utveckla produkter, tjänster och affärsmodeller. Självklart designas en helhetslösning för att möta verksamhetens unika behov inom digitalisering.

Vi kan göra ditt företag smartare

Vi digitaliserar ditt företag

Den digitala arbetsplatsen

Smarta städer får hållbara samhällen