Rapport: Vad unga egentligen vill ha

Hur kan företag attrahera och behålla framtidens medarbetare? I en tid då kampen om talangerna ökar är det en fråga som många företag och organisationer ställer, eller bör ställa sig.

I takt med att samhället moderniserats har kraven i arbetslivet förändrats vilket i hög grad påverkar både hur vi mår och vad vi värderar när det gäller arbete. I den här rapporten, som vi tagit fram tillsammans med Kairos Future och Försvarsmakten, tittar vi närmare på hur arbetslivet och ungas inställning till arbete har förändrats de senaste arton åren.

I rapporten läser du om bland annat

  • Att attrahera idag och behålla imorgon

  • Tre nycklar för att skapa framtidens attraktionskraft

  • Flexibilitet och digitala verktyg är en hygienfaktor

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

DIGITALA ARBETSPLATSEN