Rapport: Digitala arbetsplatsen

Digitaliseringen innebär nya förutsättningar för svenska företag och organisationer. Gränserna mellan det fysiska kontoret och virtuella arbetsmiljöer suddas ut. Medarbetare, kunder och partners samarbetar i värdeskapande nätverk som i allt högre grad digitaliseras.

Skapa de förutsättningar för att ställa om till en ny digital verksamhetsmodell, med effektivare, mer flexibla arbetssätt. Det bidrar till nöjdare och mer produktiva medarbetare – och i förlängningen nöjdare och mer lönsamma kunder.

I rapporten läser du om bland annat

  • Den digitala arbetsplatsen möjliggör värdeskapande nätverk

  • Från return of investment till return of experience

  • Mobilitet accelererar omställningen till den digitala arbetsplatsen

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Skapa rutiner för att må bra och prestera på det virtuella kontoret