Samarbete på den smarta arbetsplatsen

I rapporten, Samarbete på den smarta arbetsplatsen, berättar vi om möjligheterna och riskerna som den nya tekniken öppnar upp för.

Vi utforskar också hur det skiftande tekniklandskapet förändrar kommunikationen mellan dem i organisationen som använder och efterfrågar tjänsterna och dem som tillhandahåller dem. Och förstås hur man täpper till glappet däremellan!

  • Hur stor andel som är missnöjda med arbetsplatsen som helhet på grund av missnöje med sitt IT stöd.

  • De främsta orsakerna till stress på en arbetsplats idag.

  • Hur smartare samarbete har en positiv inverkan på miljö och klimat.

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Hitta kreativiteten när du kliver ur hemmet