Framtidens arbetsplats på andra sidan pandemin

Innan mars 2020 var det bara 2 procent som arbetade hemifrån på heltid eller under majoriteten av tiden. Under pandemin har den andelen ökat till 23 procent, och av dem svarar 83 procent att det har fungerat bra*. Det är lättare att fokusera och tänka på kreativa innovativa sätt** och det främjar balansen i livet, därför är det inte konstigt att 9 av 10 av dem som har distansarbetat under pandemin vill ha möjligheten att kunna göra det även i framtiden*.

Men för att det ska fungera att arbeta på distans behöver samarbetet med kollegorna och chefen fungerar bra. Och om vi arbetar med att leda andra behöver vi förutsättningar att göra det på ett bra sätt. Enligt en undersökning som genomförts av The Remote Lab upplever 60 procent av arbetsgivare sig ha kunskap om ledarskap på distans, samtidigt som 72 procent av medarbetarna upplever att de har fått det stöd de behöver hela tiden***. När det gäller det ledarskap finns det med andra ord en del att göra, även om det går bättre än arbetsgivarna räknat med.  

Men vad ska till för att framtidens arbetsplats ska fungera både för medarbetare, chefer och arbetsgivare? Ronja Englund jobbar som affärsutvecklare inom konceptet Smart Arbetsliv på Telia menar att nyckeln är att bygga en ny kultur som är anpassad efter de nya förutsättningarna. 

Framtidens arbetsplatser behöver ha en kultur som bygger på tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap, och som inte förutsätter att vi befinner oss på samma plats, säger Ronja.  

Nya tider och nya förväntningar 
Förflyttningen vi sett som en konsekvens av pandemin innebär att den som leder arbetet behöver anpassa sitt sätt att jobba, men även den som är ansvarig för bottenraden har fått nya saker att ta hänsyn till. Då inte minst medarbetarnas förväntningar på en större flexibilitet.  

För att vara relevanta som arbetsgivare i framtiden behöver företag och organisationer öppna upp för hybridlösningar gällande varifrån medarbetarna arbetar. Den som håller fast vid ”på plats-modellen”, samtidigt som kollegorna i branschen erbjuder möjlighet till distansarbete, kommer få det tuffare att rekrytera. Så omställningen påverkar alla företag och organisationer, oavsett om man väljer att gå den till mötes eller inte.  

En modern arbetsgivare hänger med i tiden 
Medarbetarna på Trygg Hansas kundserviceverksamhet har traditionellt sett alltid arbetat från kontoret, och så har det sett ut i de flesta callcenter-verksamheter. Fram till i våras. Jonna Rosendal som arbetar som Claimscenter-chef för motorskador berättar att det under de senaste åren har pågått en dialog för att skapa en större flexibilitet för deras medarbetare.  

Utvecklingen som skett som ett resultat av pandemin hade kommit med tiden, även om den inte skett lika fort som den gjorde nu. Hela styrkan arbetade på distans inom loppet av en vecka.  

I många verksamheter handlar frågan om att erbjuda medarbetarna möjligheten att arbeta på distans om flera saker. Dels behöver det finnas en teknisk lösning som fungerar, dels behöver insikten kring nyttan med att erbjuda en större flexibilitet mogna fram.  

Från mitt perspektiv är det relevant eftersom det ger oss en större pool att rekrytera ur, vilket främjar mångfalden. När vi kan erbjuda en större flexibilitet blir det exempelvis enklare att arbeta hos oss även om man är ensamstående förälder, säger Jonna.   

Om vi erbjuder möjligheten till en bättre balans mellan jobb och fritid uppfattas vi också som en modernare arbetsgivare. Jag tänker att det leder till att vi får medarbetare som blir mer motiverade, levererar bättre och stannar hos oss längre. Det gäller att hänga med i samhällsutvecklingen.  

Men har omställningen till distansarbete påverkat resultatet?  
Visst fanns det en oro över hur leverans och resultat skulle påverkas, men våra siffror visar att platsen individen arbetar på, nästan undantagslöst, inte är avgörande för prestation. Under resans gång har vi konstaterat att vi är positivt överraskade.  

*  Internetstiftelsen, 2020: Svenskarna och Internet
** Global work from home experience survey
*** The Remote Lab, 2020: Attityder i en ny tid.

 

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Samarbete på den smarta arbetsplatsen