Så skyddar vi dina rättighet

Här får du veta hur du gör för att utöva de rättigheter du har som användare, och hur vi gör för att skydda din integritet i processen. Läs gärna mer om de olika rättigheterna och vad de innebär. Du kan begära att utöva dina rättigheter hos oss i de fall då Telia är personuppgiftsansvarig.

En trygg process

Vi har tagit fram en process för att på ett säkert sätt kunna identifiera dig och din data. Det innebär att vi säkerställer din identitet och knyter information till dig i två steg. Första steget sker när du gör din begäran och andra steget när vi skickar information eller data tillbaka till dig.

Steg 1
Både du och din arbetsgivare måste lämna viss information till oss för att vi ska kunna behandla din begäran. Informationen som ni lämnar är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig som person och knyta din data till dig som individ, utan att riskera att data lämnas ut till fel person. Din arbetsgivare är vår avtalspart och behöver därför underteckna din begäran.

Steg 2
Vi skickar information till dig postalt, via din arbetsgivare. Detta som ett extra säkerhetssteg för att minimera risken för en integritetsincident.

Bra att veta 

Här är exempel på uppgifter, så kallade tjänsteidentifierare som vi behöver från dig för att knyta information till dig som användare. Du hittar uppgifterna på fakturan eller MyBusiness.

Tjänsteidentifierare                Exempel                     

Mobilnummer                            07X-XXX XX                           
Fast telefonnummer                  08-XXX XXX                           
Bredbandsnummer                   TIC-/INT-XXX XXX                   
Mobilt bredbandsnummer         07X/071X-XXX XXX   

Så här gör du

Här hittar du blanketter för att utöva de olika rättigheterna, som du och din arbetsgivare skriver ut, fyller i och skickar till:

Telia Sverige AB
Mina rättigheter - Företag
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Du som har enskild firma kan utöva dina rättigheter på Mitt Telia.

Vi kommer att behandla din begäran så fort som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fått den.

Rätt till tillgång – registerutdrag
Du som användare av någon av våra tjänster kan begära tillgång till den data som vi behandlar för att tillhandahålla produkter och tjänster.

Det finns två typer av data som du kan ta del av, användardata och trafikdata. Utdragen kommer som pappersutskrift och begär du ut trafikdata så kan det innebära stora volymer.

Rätt till rättelse
Om du som användare upptäcker felaktiga uppgifter i din användardata har du rätt att begära att få detta rättat. Vi kommer efter begäran att skicka information till dig om hur de rättade uppgifterna ser ut. Läs mer om rätt till rättelse här.

Om du vill rätta dina kontaktuppgifter, kan du istället ringa kundtjänst på 90 400.

Rätt till dataportabilitet
Denna rättighet gäller endast för dig som enskild näringsidkare, du kan utöva rätten till dataportabilitet på MyBusiness. Läs mer om dataportabilitet här.

Rätt till begränsning
Användaren har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer.

Om du tillfälligt vill begränsa data, kontakta vår kundtjänst för företag på telefon 90 400.

Rätt till invändning
Du kan som användare invända mot behandling av data som vi gör med stöd av intresseavvägning, läs mer här. Specificera vilken behandling du invänder mot och skicka begäran om invändning postalt till oss och adressen ovan.

Du kan invända mot att vi skickar direktmarknadsföring till dig, samt utför kundundersökningar mot dig. Det gör du enklast genom att följa de instruktioner som finns i de sms eller e-post som du får av oss. Du kan också göra det via denna blankett. Du kommer då inte längre få marknadsföring via e-post eller SMS från oss. Detta inkluderar även SMS som informerar att din surf är slut och hur du gör för att köpa mer surf.

Rätt till radering
Data sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten och enligt lag. Det innebär att vi slänger viss data direkt och annan sparas beroende på vad den används till. Specificera vilken data du vill radera och skicka begäran om radering postalt till oss.