Ordlista

Vad betyder alla dessa ord? Att förstå allt om data och vad nya regleringen innebär är inte helt lätt. Här är en ordlista på begrepp och uttryck som kan behöva en extra förklaring.

A

Användardata – det begrepp vi använder för data om våra företagskunders användare som till exempel består av namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Även information om till exempel vilka tjänster privatkunden har och hur hen använder dem, beställningar, användar-id och lösenord. Läs mer här.

B

Behandling (av data) – till exempel insamling, lagring, bearbetning, användning eller organisering av data.

C

Cookies – en textfil som lagras på din dator, mobil eller platta när du besöker en hemsida. Filen innehåller information om vad du gör när du är på sidan.

D

Data – uppgifter eller information om något. Kan även kallas personuppgifter.

Dataportabilitet – när du flyttar viss data från oss för att använda dem på annat håll.

Dataskyddsreglering – regler om hur företag och organisationer får hantera data och vilka rättigheter du har över din data. Från och med 25 maj 2018 gäller den nya regleringen, kallad GDPR.

F

FRA – Försvarets radioanstalt. Läs mer här.

G

GDPR – General Data Protection Regulation – ny EU-reglering för dataskyddsäkerhet. Träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

I

Intresseavvägning – den som ska behandla data har ett intresse av att utföra behandlingen. Det intresset vägs sedan mot ditt intresse av integritetsskydd.

IP-adress står för Internet Protocol, det är en adress som identifierar en anslutning mot internet. Det kan ses som en motsvarighet till ett telefonnummer i telenätet.

K

Kunddata – det begrepp vi använder för data om våra privatkunder som till exempel består av namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Även information om till exempel vilka tjänster privatkunden har och hur hen använder dem, beställningar, användar-id och lösenord. Läs mer här.

P

Personuppgifter – samlingsord för kunddata och trafikdata. Benämns i vår integritetspolicy som data.

Personuppgiftsansvarig – den juridiska person som bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Personuppgiftsombud – säkerställer att behandlingen av data sker på ett korrekt och lagligt sätt för den personuppgiftsansvariges räkning.

PUL – Personuppgiftslagen, ersätts av GDPR 25 maj 2018.

R

Rättslig grund – stöd i dataskyddsregleringen som gör ett företags behandling av din data laglig.

S

Samtycke – ett frivilligt godkännande (efter att ha fått information) att låta oss behandla din data.

T

Trafikdata – uppgifter som genereras när du använder våra tjänster, t.ex. ringer ett samtal – vilket nummer som rings upp, när, hur länge samtalet varar och vilka nät som används.

Tredje land – en stat som inte ingår i EU eller är ansluten till europeiska samarbetsområdet EES.

Trojan – datorprogram som utger sig för att vara något det inte är, sprider sig inte som ett virus men kan orsaka skada eller problem.

V

Virus (datavirus) – små datorprogram eller programkoder som kopierar sig själva, sprider sig i andra program och orsakar problem.