Vad är GDPR?

I maj 2018 har en ny reglering införts i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Syftet är att öka företagens och individernas möjligheter att bestämma över hur andra företag och organisationer hanterar uppgifter om dem och den data som skapas när de till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Förordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen).

Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt företags samtycke för att få använda er trafikdata för att marknadsföra oss mot er och förbättra våra tjänster och nät. Ditt företag kommer så småningom att bli tillfrågad av oss hur ni vill att vi använder er trafikdata.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om de nya rättigheterna som du kommer kunna utöva i och med den nya dataskyddsregleringen och rättigheter du redan har idag. Här förklarar vi också vad vi sparar för data, hur länge och allt som rör din integritet och trygghet hos oss.