Telia Tailormade

För vissa organisationer räcker det med att köpa färdigpaketerade lösningar, något som är lätt att beställa och snabbt kan användas. Men för andra så finns det högre ställda krav både på säkerhet, funktioner och frihet att välja.

I verksamheter där hög säkerhet för bland annat datalagring är en del av kärnverksamheten är en anslutning mot publika moln utesluten. Då behövs en annan lösning. En lösning som kompletterar eller ersätter era befintliga system med funktioner och tjänster. Skräddarsydda för just er.

Det här är Tailormade.

  • Digital transformation

    Vi hjälper er igenom den digitala transformationsresan.

  • Tur eller retur till molnet?

    Både fötterna på jorden eller helt i molnet? Vi kan resan. Både till och från molnet.

  • Vi adderar funktioner

    Vi skräddarsyr integrationer utifrån era specifikationer och krav.

Fyller infrastrukturen inte längre era behov?

Digitaliseringen har länge drivit på förändringen av hur vi arbetar, och det går i ett rasande tempo. Plötsligt sitter man fast i ett system som inte längre fyller det behov som verksamheten kräver.

Att sitta med lösningen som inte längre kan utvecklas eller har en inlåsningseffekt är en knivig situation av vara i, men tyvärr men inte alls ovanlig. Att då komma till insikt att man måste starta om, eller förändra sin verksamhet efter systemet är något många istället ställs inför.

Fast mellan gamla lösningar och färdiga lösningar?

I mer komplicerade verksamheter, speciellt de med särskilt höga krav på datasäkerhet är det svårt att hitta en färdig lösning som passar fullt ut och samtidigt täcker verksamhetens alla behov utan att behöva kompromissa.

Att behöva tänka om och ändra redan tagna beslut kan var svårt. Ska man ersätta sin infrastruktur eller fortsätta och låsa fast sig och anpassa sig efter lösningen?

två personer i möte

Flytta fokus från färdiga lösningar till det ni faktiskt behöver

person med mobil

Tailormade – byggt för att integreras

Det här är Tailormade

Tailormade integrerar flertalet kommunikationsmedel så som tal, video, chatt, sms, mejl och kopplar dem samman så att de arbetar tillsammans och gör din verksamhet mer effektiv. 

Det här ingår

Som kund hos Telia och Tailormade så säkerställer vi att din vardag med kommunikationslösninangar ska vara anpassade med standardiserade leverantörers produkter och tjänster, så att ni kan ha en enkel arbetsdag.

Skräddarsydda lösningar innebär att vi alltid säkerställer att ni har produkter och tjänster som moderna, samt säkerställer driftsstabilitet och upptider som är operatörsgraderade.

Det här kan ni lägga till

Till varje unik lösning har Tailormade ett stort utbud av standardiserade produkter och tjänster exempelvis Contact Center, Recording och Automation. 

Självklart är integrationer med andra system viktigt för att stödja digital transformation. Vi integrerar exempelvis med växlar, Contact Center, CRM-system och ERP-system för att hantera inkommande kundsamtal.

Vi har även möjlighet att utveckla egna tjänster och produkter där ni får exakt det ni behöver för er verksamhet.

Påbörjat er molnresa men tappat bort kompassen?

Vi tar er vidare på er molnresa

På jorden

När ni vill och kanske måste ha större kontroll över er egen data och era system så är en ”On-Prem” det enda valet. Tillsammans med Telia säkrar vi att er systemlösning har de förutsättningar att ha hög säkerhet, upptid och verksamhetsanpassade funktioner.

Hybriden

I en hybridlösning ger vi er råd och stöd om vilka lösningar som är lämpliga att börja flytta till privata moln.

Hybriden används oftast för de som vill påbörja sin molnresa på ett säkert och kontrollerat sätt. Samtidigt kan det även vara rätt lösning för den som helt enkelt valt en molnlösning som inte helt passar verksamheten och vill backa från ett publikt moln. 

I molnet

Med en full molnlösning så sköte Telia all hantering av servers, lagring, nätverk, säkerhet med mera och ni kan fokusera på er verksamhet och nyttjande av er lösning.

I och med att Telia tar hand om hela driften kan ni fokusera på utveckla er verksamhet och era kunder.

Vill du veta mer om Tailormade?

Smart arbetsliv

Växellösningar