Travel Emission Insights

För att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i kommunen kan en av utgångspunkterna vara att minska på bilresorna. Ofta finns dock en oklar bild över hur resandet ser ut i dag och underlaget kan vara enkäter med låg svarsfrekvens.

Telias tjänst Travel Emission Insights ger en mer rättvisande bild av situationen med anonymiserad och aggregerad data och kan göra analyser av vilka effekter olika typer av förändringar kan ge.

Det här är Travel Emission Insights

Travel Emission Insights

Datan kommer från Telia Crowd Insights

Det här är Telia Crowd Insights

Kundcase

Järfälla kommun

Integriteten viktigast
All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

Crowd Insights för kommuner

Tjänster och faciliteter i samhället blir effektivare och bekvämare när de utvecklas utifrån riktiga behov och när man tar beslut baserade på faktisk data. Följ upp aktiviteter snabbare och mer tillförlitligt än genom traditionella metoder så som obseravtionsstudier eller flera år gamla undersökningar med låg svarsfrekvens och subjektiva bedömningar

När ni tar beslut värda flera miljoner ska ni inte behöva gissa.

Läs mer

Crowd Insights for retail

Med Crowd Insights for Retail får du insikter i dina kunders beteenden både i och utanför butiken. Se besökstrenden ser ut över tid för olika butiker, under olika säsonger, veckodagar, tider på dygnet eller väderförhållanden.

Det finns också möjlighet att komplettera med data från WiFi-sensorer i butiken för att bli mer granulär och se hur människorna rör sig inuti och precis utanför din butik.

Läs mer