Travel Emission Insights

För att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i kommunen kan en av utgångspunkterna vara att minska på bilresorna. Ofta finns dock en oklar bild över hur resandet ser ut i dag och underlaget kan vara enkäter med låg svarsfrekvens.

Telias tjänst Travel Emission Insights ger en mer rättvisande bild av situationen med anonymiserad och aggregerad data och kan göra analyser av vilka effekter olika typer av förändringar kan ge.

Det här är Travel Emission Insights

Travel Emission Insights

Datan kommer från Telia Crowd Insights

Det här är Telia Crowd Insights

Kundcase

Järfälla kommun

Jag vill veta mer om Telia Travel Emission Insights

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Prata med en expert

Integriteten viktigast
All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.

  • Artikel Crowd Insights

    Med hjälp av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten klargörs transportbehoven.

    Läs mer
  • Artikel Effektiv planering

    Helsingborg använder Telia Crowd Insights för effektivare trafikplanering.

    Läs mer

Crowd alerts

Crowd Insights