TELIA HEALTH MONITORING

Med Telia Health Monitoring kan patienters vård skötas på distans med samma höga kvalitet som på vårdcentral eller sjukhus. Patienten får en ökad kontroll och insikt om sitt mående och vården blir mer tillgänglig och hållbar, i såväl tätort som glesbygd.

Vårdens resurser kan fokuseras till de som behöver det mest.

En sjukvård i kris

Ökat vårdbehov, begränsade resurser

Vi har ett ökande vårdbehov i Sverige som beror på den demografiska utvecklingen och utbredningen av försämrad hälsa. I dagsläget står exempelvis patienter med kroniska sjukdomar för över 80% av sjukvårdens kostnader och drygt hälften av alla besök på akutmottagningarna.

En omställning behöver ske från reaktiv sjukvård till proaktiv vård på distans. Med hjälp av innovativa tjänster och nya arbetssätt går det att genomföra förändringar för en mer insiktsdriven och patientnära vård.

Sjukdomen i fokus

"Processen och logistiken var tidskrävande och det gjorde att jag kände mig mer sjuk".

Cornelia Flood, användare av IBD Home

Läs mer

Tar tillbaka kontrollen

Fördelar för vårdgivare

FÖRDELAR FÖR PATIENTEN

En större delaktighet i sin egen vård gör att patienten känner ökad trygghet och ansvar. När både patienten och vårdgivaren har tillgång till samma information blir det enklare att diskutera förändringar och nya mål. En tydlig vårdplan anpassad efter de egna behoven tillsammans med enkelheten att hålla kontakt med vårdgivare via chatt och videosamtal ger patienten en bättre vård. 

Patienten sköter stor del av sina mätningar själv vilket även minskar behovet av fysiska möten som annars kan ta mycket av patientens tid i anspråk och gör att sjukdomen tar mycket plats i livet.

MER INSIKT I DIAGNOSEN

"Denna mätning ger mig mer insikt i min diagnos och jag vet att jag mår bättre genom att själv ha mer koll på min hälsa"

Patient och användare av Telia Health Monitoring i Region Kalmar.

Så är Telia Health Monitoring en del av lösningen

Vad är Telia Health Monitoring?

Så fungerar det

Tjänsten består av en mobilapp och en webbportal. Mobilappen används av patienten för att samla in hälsodata och webbportalen används av vårdgivaren för att analysera inkommande hälsodata.

Hälsodata samlas in till appen genom att patienten antingen registrerar sina värden manuellt, eller genom uppkopplad mätutrustning. Vårdgivaren skapar en vårdplan, vilken genererar olika uppgifter i patientens mobilapp som ska utföras. Uppgifterna kan antingen vara att göra en hälsomätning eller att besvara ett frågeformulär. Patient och vårdgivare har också möjlighet att ha kontakt genom att skicka meddelanden till varandra, eller träffas över videomöte i tjänsten.

Ladda ner produktblad

Telia är med hela vägen

En omställning till ett nytt och digitalt arbetssätt gör att vården står inför en komplex förändringsresa. Befintlig organisation och dagens arbetssätt behöver analyseras och utvärderas. 

Vi erbjuder ledningsstöd, projektledning, verksamhetsanalys och organisationsutveckling inom ramen för Telia Health Monitoring. Här ingår bland annat strategistöd, förändringsledning, implementationsplaner, nulägesanalys, processkartläggning och tjänster kopplade till informationssäkerhet.

Med andra ord: Vi gör det som vi är bäst på så att vårdgivare kan fokusera på att tillhandahålla högkvalitativ och jämlik vård till sina patienter. 

Tillsammans med Telia innebär omställningsresan varken risktagande eller ökad komplexitet.

Vill du veta mer?

Vad vi erbjuder

Enkelt att komma igång

För att göra det så enkelt som möjligt för såväl vårdpersonal som patienter att komma igång med våra tjänster erbjuder vi olika typer av utbildning. Vårdpersonalen utbildar vi på plats. Patienterna får stöd bland annat genom förinspelat videomaterial. Ett pedagogiskt utbildningsmaterial sänker tröskeln och hjälper användaren att se möjligheterna med tjänsten. I tjänsten ingår också teknisk support och logistik.

Telia ser till att leverera mätsensorerna till bestämd plats och kan även erbjuda utrustning för uthyrning för den som inte vill behöva köpa egen utrustning.

Skräddarsytt och skalbart

Allt som ingår i Telia Health Monitoring är skapat med utgångspunkt i att det ska vara skalbart. 

Telia Health Monitoring ger vårdgivaren möjlighet att skräddarsy en unik vårdplan för varje patient, oavsett diagnos. Det är enkelt för vårdgivaren att definiera en eller ett antal förkonfigurerade vårdplansmallar som är relevanta för olika patientgrupper, och som stödjer vårdgivarens arbetssätt.

Genom olika filter- och sorteringsmöjligheter kan vårdpersonalen arbeta effektivt och snabbt hitta de patienter som behöver prioriteras först.

Konnektivitet

Telia kan också stötta sina kunder när det gäller konnektivitet. Det kan till exempel handla om att patienter som saknar mobiltelefon får en surfplatta med simkort i för att kunna använda tjänsten. Genom att tillhandahålla Sveriges bästa nät kan vi tillgängliggöra distansmonitorering till ännu fler personer och platser.

Drift och förvaltning

Telia tar informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling på största allvar. Driften sköts av Telia Sverige AB i egna serverhallar placerade i Sverige och lyder därmed under svensk lagstiftning.

Telia Healthcare

IBD Home