IBD HOME

En mobilbaserad tjänst för att underlätta vardagen för personer som lever med IBD (Inflammatory Bowel Disease). Med IBD Home kan patienten själv ta prover hemma, få snabba svar och dela resultatet med sin läkare. 

✓ Större kontroll och mindre stress för patienten
✓ Tätare kontroller ger vårdgivaren bättre underlag för behandling
✓ Bättre underlag för forskning och utveckling

KONTAKTA MIG

EN BÄTTRE VARDAG MED IBD HOME

kundcase

DELAKTIGHET OCH FRIHET

kundcase

”Jag älskar IBD Home!”

så går det till

  1. Intresserade patienter anmäls till IBD Home av sin vårdgivare.
  2. Patienten får ett välkomstmejl med instruktioner och länkar för att laddar ner apparna Telia HomeCare och IBDoc.
  3. Genom appen beställer patienten ett testkit för uthämtning på valfritt apotek.
  4. Med hjälp av hemtestet och apparna utför patienten testet och svarar på frågeformuläret hemma. När detta är utfört visas resultatet i appen samtidigt som det skickas till vårdgivaren.
  5. Hos vårdgivaren presenteras resultaten i en graf. Avvikande värden signalerar rött och att patienten behöver uppföljning.

Support

Telia Healthcare

Telia Health Monitoring